środa, 29 września 2021 10:14

Co jest przyczyną wzrostu cen za ciepło? Tarnowski MPEC wyjaśnia

Autor Aleksandra Tokarz
Co jest przyczyną wzrostu cen za ciepło? Tarnowski MPEC wyjaśnia

Rada Nadzorcza Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Tarnowie wydała oświadczenie, w którym prezentuje przyczyny wzrostu cen za ciepło dostarczane przez firmę tarnowianom. Podstawowym czynnikiem jest olbrzymi wzrost kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla, wynoszący około 90 procent. Dotknęło to wszystkie miasta w kraju.

W oświadczeniu czytamy, iż wprowadzona przez MPEC od 1 października br. nowa taryfa cen ciepła spowodowana została spowodowana przede wszystkim rosnącymi kosztami EUA - uprawnień do emisji dwutlenku węgla (CO2). Od stycznia 2021 r. ich cena wzrosła o 90 procent, osiągając historyczną wartość 62 euro za tonę. Cena ta jest wyższa o 130 procent w stosunku do cen obowiązujących przed rokiem. Członkowie rady podkreślają, iż wbrew obiegowym opiniom, zmiana cen w żadnym stopniu nie jest spowodowana zmianami właścicielskimi w spółce, dodając, iż nieprawdziwe są także informacje, że budowa spalarni odpadów w mieście powstrzymałaby podwyżkę ceny ciepła w mieście.

- Udział uprawnień do emisji CO2  w ogólnych kosztach produkcji ciepła przez MPEC S.A. w Tarnowie stanowi obecnie aż 28 procent i kształtuje się na poziomie ponad 20 mln złotych.  Dla porównania w 2020 r. koszty emisji CO2 wyniosły 5,5 mln złotych, były więc niemal czterokrotnie niższe. Fakt ten wyraźnie obrazuje, że wzrost kosztów emisji CO2 jest przyczyną podwyżek opłat za ciepło, które w Tarnowie wzrosną średnio o 9,9 procent. Poniższy wykres obrazuje udział rosnących kosztów EUA w ogólnych kosztach produkcji ciepła przez MPEC S.A. w Tarnowie w latach 2020 i 2021. Nadmieniamy, że pozostałe koszy produkcji ciepła stanowią koszty m.in. paliw, energii elektrycznej, opłat środowiskowych, remontów i materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do utrzymania prawidłowej pracy urządzeń i sieci ciepłowniczych, wynagrodzeń, opłat i podatków – czytamy w oświadczeniu.

MPEC dodaje, iż intensywnie pracuje nad projektami, które przyczynią się do zmniejszenia spalania węgla, a tym samym ograniczenia zakupu certyfikatów CO2, których cena nadal rośnie, co może spowodować kolejne problemy w najbliższych latach.

Tarnów - najnowsze informacje