czwartek, 3 lutego 2022 16:44

Starosta odpowiada radnemu i wyjaśnia, co z dyżurem w filii PUP w Andrychowie

Autor Joanna Jamróz-Haładyj
Starosta odpowiada radnemu i wyjaśnia, co z dyżurem w filii PUP w Andrychowie

W odpowiedzi na pismo radnego powiatowego Sebastiana Mlaka starosta Eugeniusz Kurdas uzasadnił konieczność zmian w strukturze Powiatowego Urzędy Pracy. Wiadomo także, co z dyżurem w andrychowskiej filii PUP.

Sebastian Mlak radny powiatowy wystosował do starosty Eugeniusza Kurdasa pismo, w którym dopytywał m.in. o przyczyny likwidacji filii powiatowego Urzędu Pracy Andrychowie. Od 1 kwietnia bowiem, pracownicy będą przyjmować petentów tylko w Wadowicach.

Dlaczego likwidują andrychowską filię PUP?

Starosta wyjaśnił, że na likwidację filii PUP wpłynął koronawirus. To pandemia spowodowała zwiększenie możliwości zdalnego dostępu do usług urzędu. Dzięki temu obecnie niemal wszystkie sprawy można załatwić przez internet.

– Kryzys spowodowany przez Covid-19, z jednej strony postawił urzędy pracy w sytuacji mierzenia sic z nieznanymi wcześniej wyzwaniami oraz ograniczeniami, z drugiej jednak — ujawnił ogromny potencjał nowych pomysłów i rozwiązań w sferze organizacji pracy oraz obsługi klienta. Celem dostosowania do sytuacji panującej w kraju, w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wadowicach zaczęto powszechniej stosować rozwiązania elektroniczne pozwalające na zdalny kontakt pomiędzy urzędnikami a klientami. Z jednej strony to forma komunikacji zapewnia ochronę przed Covid-19 zarówno klientom i urzędnikom, a z drugiej szybszą wymianę informacji. Co prawda taka reorganizacja spowoduje konieczność załatwiania wielu formalności bezrobotnych z terenu miasta i gminy Andrychów oraz gminy Wieprz w siedzibie Urzędu w Wadowicach, jednak stosowane obecne formy komunikacji z pewnością przyczynią się do powszechniejszego kontaktu zdalnego w tym zakresie.

– pisze starosta Kurdas.

Póki co w andrychowskiej filii pojawiają się obecnie przede wszystkim ci, którzy nie mają dostępu do internetu. Z kolei, jak wyjaśnia starosta, zmniejszenie zatrudnienia w urzędzie wynika ze spadającej od lat stopy bezrobocia w kraju.

Czy w andrychowskim punkcie od kwietnia będzie osoba dyżurująca?

Pierwotnie mówiono o możliwości zorganizowania dyżurów w Andrychowie. Na pytanie radnego starosta odpowiedział, że decyzja ta nie została i w najbliższym czasie nie zostanie podjęta.

– Na dzisiaj zbyt wcześnie jest jeszcze na określenie czy i gdzie w Andrychowie zostanie utworzony punkt z osobą pełniącą dyżur. Decyzja ta podjęta zostanie po upływie kilku pierwszych miesięcy po ustaleniu i wdrożeniu nowej struktury organizacyjnej PUP.

Z jakimi oszczędnościami wiąże się zamknięcie filii?

Do decyzji o likwidacji punktu w Andrychowie przyczynił się również wzrost kosztów jego prowadzenia – w 2021 r. wyniósł on 98 467,12 zł.

– Dane liczbowe z dwóch poprzednich lat, a także opracowana na potrzeby budżetu jednostki prognoza na 2022 rok obrazują zjawisko regularnego wzrostu rok do roku kosztów całkowitych związanych z utrzymaniem filii PUP w Andrychowie

– wyjaśnił Eugeniusz Kurdas.

Inf.: Sebastian Mlak

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje