wtorek, 15 lutego 2022 12:22

Wieliczka. Rada Miasta przeciwko 5 wariantom S7. Jest rezolucja

Autor Głos 24
Wieliczka. Rada Miasta przeciwko 5 wariantom S7. Jest rezolucja

Rada Miasta Wieliczka przyjęła wczoraj rezolucję, w której sprzeciwia się 5 wariantom nowego odcinka S7 Kraków - Myślenice poprowadzonym przez powiat wielicki.

14 lutego na sesji Rady Miejskiej w Wieliczce na wniosek Burmistrza Wieliczki Artura Kozioła została podjęta rezolucja w sprawie Studium Korytarzowego dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice.

Jak czytamy w dokumencie, Rada Miejska w Wieliczce wyraziła sprzeciw wobec wskazanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad rozwiązań dotyczących projektu budowy drogi ekspresowej S7, w których aż 5 wariantów przecina gminę Wieliczka.

Burmistrz Wieliczki kilkakrotnie publicznie wyraził swój głos sprzeciwu wobec wszystkich wariantów dotyczących projektu S7 wskazując na gęstość zaludnienia obszaru, silnie zurbanizowany teren, walory kulturowe i przyrodnicze Miasta i Gminy Wieliczka, które zostałyby bezpowrotnie zdewastowane, a także podnosząc w swoich wypowiedziach koszty społeczne i finansowe planowanego przedsięwzięcia, tj. zanieczyszczenie środowiska i hałas oraz obniżenie wartości nieruchomości mieszkańców, a w wielu przypadkach utratę ich dorobku życia.

- Dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Wieliczka za wsparcie mojego stanowiska oraz mobilizację poprzez akcję zbierania podpisów. To ważne, abyśmy w tej istotnej dla nas sprawie mówili wspólnym głosem - podkreślił Burmistrz Wieliczki.

REZOLUCJA NR 6/XXXVIII/2022 RADY MIEJSKIEJ W WIELICZCE

z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie Studium Korytarzowego dla projektu budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Kraków – Myślenice

Należy zauważyć, że silnie zurbanizowaną gminę przecinają dwie drogi krajowe: autostrada A4 oraz droga krajowa nr 94. W dokumencie, który w 2018 r. został przekazany przez Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zostały wskazane najpilniejsze potrzeby inwestycyjne i najważniejsze działania w zakresie dróg krajowych na terenie Miasta i Gminy Wieliczka. Zaproponowane przez autorów tego dokumentu rozwiązania nie zakładały budowy nowej drogi ekspresowej. Wskazano w nim na szczegółowe rozwiązania na drodze krajowej nr 94 obejmujące (w kolejności od granic z Krakowem): konieczność modernizacji skrzyżowania (wyjazdu) z ul. Ochota, budowę estakady na ul. Krakowskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Kościuszki (bezkolizyjny wyjazd z Wieliczki), poprawę płynności ruchu poprzez synchronizację sygnalizatorów świetlnych na skrzyżowaniach z ul. Bogucką i ul. Reformacką oraz rozbudowę skrzyżowania z ul. Reformacką, przebudowę skrzyżowania z ul. Czarnochowską i połączenie go poprzez łącznik z drogą ekspresową S 7 na węźle Bieżanów, modernizację kolejnych skrzyżowań z ul. Grottgera oraz z ul. Niepołomską (Droga Wojewódzka 964) z budową w jej ciągu estakady oraz budowy ronda na skrzyżowaniu z ul. Powstania Styczniowego.

W części tych proponowanych rozwiązań podjęto już działania planistyczne i inwestycyjne. W większości jednak pozostają one jako plany na najbliższe lub dalsze lata. Wymagają one całościowego i strategicznego spojrzenia oraz rozwiązania wielu pojawiających się trudności i problemów, także społecznych. Konieczny jest w tym zakresie dialog społeczny. Tylko takie podejście może zapewnić nową jakość infrastruktury drogowej, co wpłynie istotnie na zwiększenie płynności przemieszczania się na bardzo już dziś obciążonych drogach krajowych oraz poprawi bezpieczeństwo ruchu drogowego poprzez zmniejszenie wypadkowości.

Niezrozumiałym wydaje się więc postulowanie lub wprowadzanie rozwiązań takich jak zawarte w Studium Korytarzowym, które wywołują silne emocje społeczne i nie są powszechnie akceptowalne. Propozycje poprowadzenia drogi ekspresowej przez gęsto zaludniony obszar Gminy Wieliczka, których realizacja przyniosłaby ogromne koszty nie tylko finansowe, ale przede wszystkim negatywne skutki społeczne nie może uzyskać poparcia instytucjonalnego ze strony władz Miasta i Gminy, których głównym zadaniem jest troska o dobro lokalnej wspólnoty samorządowej mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka.

fot. UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka