niedziela, 13 lutego 2022 11:34

Ogromy błąd z S7. Możemy stracić na wartościach nieruchomości tylko przez same koncepcje

Autor Artur Kozioł - Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka
Ogromy błąd z S7. Możemy stracić na wartościach nieruchomości tylko przez same koncepcje

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł komentuje aktualne wydarzenia.

Kilkakrotnie publicznie wyraziłem stanowczy sprzeciw wobec propozycji GDDKiA, która zakłada poprowadzenie drogi ekspresowej przez obszar Miasta i Gminy Wieliczka.

Ponownie podkreślę, iż zaproponowane rozwiązania ze strony GDDKiA budzą powszechny sprzeciw, a koncepcje poszczególnych wariantów drogi ekspresowej w konsekwencji spowodują negatywne oddziaływanie na nasze środowisko oraz obniżenie wartości nieruchomości mieszkańców, narażając ich na utratę dorobku życia.

Dziękuję mieszkańcom Miasta i Gminy Wieliczka za wsparcie mojego stanowiska oraz mobilizację poprzez akcję zbierania podpisów. To ważne, abyśmy w tej istotnej dla nas sprawie mówili wspólnym głosem

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka