sobota, 3 września 2022 07:00

Coraz bliżej budowy obwodnicy Myślenic. Dołoży się Małopolska

Autor Marzena Gitler
Coraz bliżej budowy obwodnicy Myślenic. Dołoży się Małopolska

Województwo Małopolskie dołoży się do opracowania koncepcji budowy obwodnicy Myślenic. Na 6 września zaplanowano podpisanie umowy w tej sprawie.

Zarządu Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na opracowanie koncepcji budowy obwodnicy Myślenic. Nowa droga ma poprawić bezpieczeństwo na Zakopiance, którą na tym odcinku przejeżdża codziennie nawet 20 tys. samochodów oraz w miejscowościach z nią sąsiadujących.

Na początku sierpnia ogłoszony został przetarg na wielowariantową koncepcję obwodnicy Myślenic, w ciągu drogi wojewódzkiej 967. Jeśli uda się wyłonić wykonawcę, jeszcze w tym roku zostanie podpisana umowa na jej wykonanie.

Obwodnica Myślenic ma połączyć drogę wojewódzką nr 955, biegnącą przez Jawornik z drogą 967 biegnącą od Myślenic w kierunku Dobczyc. Obwodnica ma zaczynać się w miejscu nowego węzła jawornickiego na Zakopiance i przebiegać na granicy Myślenic i Polanki, po czym włączyć się w drogę wojewódzką na Borzęckiej Górze.

Opracowania studium korytarzowego oraz wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy mają powstać w ciągu 12 miesięcy, nie później niż do końca września 2023 r. W ramach opcji inwestor planuje dodatkowo opracowanie materiałów i pozyskanie decyzji środowiskowej (co może potrwać dwa lata) oraz opracowanie koncepcji programowej, elementów Programu Funkcjonalno-Użytkowego i analizy rynku nieruchomości dla tej inwestycji. Sama budowa potrwa około trzech lat.

Inicjatorem budowy obwodnicy jest burmistrz Jarosław Szlachetka, który wystąpił do małopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich o realizację tej koncepcji, a rada miejska, uchwałą podjętą na koniec czerwca, zabezpieczyła na dofinansowanie tego zadania 100 tys. zł. Już wiadomo, że do dokumentacji, która może kosztować nawet 600 tys. zł, dołoży się też Województwo Małopolskie. Na 6 września zaplanowano w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie podpisanie umowy o współfinansowaniu "Opracowania wielowariantowej koncepcji budowy obwodnicy Myślenic w ciągu DW 967 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach”. W wydarzeniu osobiście weźmie udział Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice Jarosław Szlachetka i Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski.

fot. Głos24

Myślenice - najnowsze informacje