piątek, 18 września 2020 10:40

Czy będą dodatkowe dyspozytornie medyczne w Limanowej i Nowym Sączu?

Autor Aleksandra Tokarz
Czy będą dodatkowe dyspozytornie medyczne w Limanowej i Nowym Sączu?

Podczas ostatniego posiedzenia Sejmu Poseł Urszula Nowogórska, w trakcie Sprawozdania Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego (druki nr 260 i 540) w oparciu o planowane zmiany w zakresie dyspozytorni medycznych (Ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym), zawnioskowała o stworzenie dodatkowych dyspozytorni medycznych w Limanowej i Nowym Sączu. Odpowiedź na ten wniosek ma zostać przekazana pisemnie.

-Dodatkowe dyspozytornie są niezbędne, z uwagi na specyfikę naszego terenu. Czasem w jednym powiecie  są dwie miejscowości o podobnych nazwach, mieszkańcy posługują się nazewnictwem potocznym – to może powodować utrudnienia w szybkim dotarciu służb ratunkowych, a jak wiemy w sytuacji zagrożenia życia każda minuta jest niezwykle cenna.. Bezpieczeństwo mieszkańców jest celem nadrzędnym. W związku z tym zwróciłam się również do Ministra Zdrowia oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z interpelacją w sprawie dodatkowych dyspozytorni medycznych w Limanowej i Nowy Sączu – mówi Urszula Nowogórska.

Celem projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego jest konieczność i potrzeba przeprowadzenia zmian w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), reorganizacji zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń pracowników centrów powiadamiania ratunkowego, wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym, uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm 112, służącej do przekazywania zgłoszeń alarmowych w formie krótkich wiadomości tekstowych (sms).

Zmiana zawarta w projekcie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego otwiera możliwość szkoleń i awansów, pozwala zatrzymać w strukturach centralnego powiadamiania ratunkowego doświadczonych pracowników oraz daje im prawną i psychologiczną ochronę. Powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego pozwoli natomiast na utrzymanie ciągłości działania systemu, rozwój systemu teleinformatycznego oraz przygotowanie i prowadzenie szkoleń, a także nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych.

inf. pras.

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje