wtorek, 18 stycznia 2022 15:50

Czy Gdów powinien zostać miastem? Są wyniki konsultacji!

Autor Marzena Gitler
Czy Gdów powinien zostać miastem? Są wyniki konsultacji!

Znane są wyniki konsultacji w sprawie nadania wsi Gdów praw miejskich. Większość nie chce zmian, ale w konsultacjach społecznych wzięło udział zaledwie 8 procent osób uprawnionych do udziału w ankiecie.  

50,53% osób, które wzięły udział w konsultacjach jest przeciwnych zmianie statusu jednostki samorządowej z gminy na miasto. Za nadaniem praw miejskich opowiedziało się 42,71% głosujących. 5,45% wstrzymała się od głosu. Zaledwie 20 głosów było nieważnych, co stanowi 1,31 % wszystkich oddanych w głosowaniu.

Konsultacje w sprawie sprawie nadania wsi Gdów praw miejskich trwały od 11 grudnia. Wzięło w nich udział 1522 osoby, co stanowi zaledwie 8,43% wszystkich uprawnionych do wzięcia w nich udziału. warto dodać, że liczba osób uprawnionych do głosowania to 18 047 mieszkańców.

Głosowanie odbywało się przez wypełnienie formularza ankiety, który był dostępny w Urzędzie Gminy Gdów (Dziennik Podawczy), na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów oraz u sołtysów. Wypełnione karty można było wrzucać do urn w Urzędzie Gminy Gdów i w sołectwach lub wysłać pocztą na adres urzędu.

Zdaniem samorządu Gdów spełnia kryteria, aby stać się miastem – ma odpowiedni układ urbanistyczny z rynkiem, zwartą zabudowę typu miejskiego. Obecnie Gdów liczy ponad 4 300 mieszkańców, co stawia go na pozycji jednej z najliczniejszych wsi nie tylko w województwie małopolskim, ale w Polsce.

Pełny protokół z wynikami konsultacji społecznych z podziałem na poszczególne sołectwa dostępny będzie na stronie gminy. W najbliższych dniach wyniki konsultacji społecznych zostaną przedstawione Radzie Gminy Gdów.

fot. Fb. Gmina Gdów

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje