wtorek, 23 lutego 2021 11:36

„Dialog Mieszkańców” – konsultacje społeczne w gminie Wieliczka

Autor Marzena Gitler
„Dialog Mieszkańców” – konsultacje społeczne w gminie Wieliczka

Ponad 1000 ankiet dotyczących przyszłości Miasta i gminy Wieliczka wpłynęło już do Urzędu Miasta w ramach wielkich konsultacji społecznych. Pierwszy etap zakończy się 28 lutego, a kolejny potrwa od 2 marca do 30 kwietnia.

25 stycznia rozpoczęły się konsultacje społeczne z mieszkańcami miasta i gminy Wieliczka pod hasłem „Dialog Mieszkańców”. Celem konsultacji jest rozmowa o najważniejszych obszarach usług komunalnych i inwestycyjnych w przestrzeni publicznej mających realny wpływ na komfort i warunki życia mieszkańców.

- Miasto i gmina Wieliczka są bardzo zróżnicowane na wielu płaszczyznach. Ta różnorodność jest zauważalna w samym położeniu i ukształtowaniu terenu, od równinnej północy gminy przez położoną w kotlinie Wieliczkę do miejscowości Pogórza Wielickiego w południowej części gminy. Sytuacja ta determinuje różnorodne priorytety i potrzeby mieszkańców oraz możliwości ich zaspokajania – podkreśla burmistrz Wieliczki Artur Kozioł.

- Tysiące osób mieszka w blokach, zabudowie szeregowej oraz w domach jednorodzinnych. Większość dojeżdża do pracy i szkoły pociągami, autobusami, bądź też samochodami osobowymi. Na terenie gminy funkcjonują liczne szkoły, przedszkola, domy kultury, świetlice, czy biblioteki. Wszystkie te aspekty wpływają bezpośrednio na różne oczekiwania mieszkańców dotyczące warunków ich życia – zauważa burmistrz.

Wielickie konsultacje z mieszkańcami zostały podzielone na 2 części. W pierwszym etapie, który potrwa do 28 lutego odbywa się prezentacja najważniejszych obszarów życia społecznego w następujących dziedzinach: ochrona zdrowia, ochrona powietrza, edukacja, komunikacja autobusowa oraz usługi komunalne.

W tym czasie mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje działań w danym obszarze dla swoich miejscowości lub osiedli za pośrednictwem anonimowej ankiety, która dostępna jest na stronie www.wieliczka.eu oraz na stronie Facebook Konsultacji Społecznych.

W ankiecie mieszkańcy przedstawiają konkretne pomysły i wskazują na najpilniejsze potrzeby m.in. w zakresie świadczonych na terenie gminie usług opieki zdrowotnej, ochrony środowiska, prowadzonych działań antysmogowych, budowy, rozbudowy oraz remontów szkół, przedszkoli i żłobków, rozwoju sieci połączeń autobusowych i infrastruktury komunikacyjnej, czy planowanego połączenia tramwajowego.

Pojawiają się też propozycje działań w zakresie rozbudowy infrastruktury drogowej, komunikacji pieszej i rowerowej, gospodarki odpadami, kanalizacji i wodociągów, nowych miejsc pracy w Wielickiej Strefie Aktywności Gospodarczej, powstania nowych terenów parkowych i rekreacyjnych oraz obiektów sportowych, a także zapewnienia oferty spędzania czasu wolnego w obrębie działań kulturalnych.

- W ciągu miesiąca od rozpoczęcia konsultacji do Urzędu wpłynęło już ponad 1000 ankiet. Już podczas początkowych prezentacji projektów otrzymaliśmy wiele głosów z nowymi pomysłami. Po pierwszych, przeprowadzonych w ramach konsultacji spotkaniach online z przedstawicielami rad osiedli i sołectw otrzymałem propozycje projektów w obszarze ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Cały czas napływają maile od mieszkańców i przez następne tygodnie zachęcam do dalszej aktywności. Przypomnę, że podczas konsultacji, które odbyły się w 2018 roku, kluczowymi projektami za którymi opowiedzieli się mieszkańcy były komunikacja miejska i poprawa połączeń w obszarze metropolitarnym, jak również kwestia przystanków autobusowych (nowe wiaty, zatoczki itp). Proszę zwrócić uwagę jak zauważalny jest efekt tych wspólnych decyzji - zachęca do udziału w konsultacjach burmistrz Artur Kozioł.

Kolejny etap konsultacji rozpocznie się 1 marca i potrwa do końca kwietnia.
Będzie to czas na zebranie opinii mieszkańców na temat jakości życia w mieście oraz zastosowanych dotychczas rozwiązań w obrębie prezentowanych obszarów. W tym celu zostanie udostępniona szczegółowa ankieta jakościowa, która pozwoli dokładnie określić podstawowe problemy oraz wskazać najważniejsze potrzeby mieszkańców.

- Nadrzędnym celem prowadzonych konsultacji jest przygotowanie planu rozwoju dla wszystkich miejscowości i osiedli w gminie Wieliczka. Umożliwi to opracowanie indywidualnego planu działania dla każdego z tych obszarów – podkreśla burmistrz.

- Na podstawie zgromadzonych danych zostanie przygotowana strategia rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka, która pozwoli starać się o środki zewnętrzne, w tym dotacje unijne na realizację nowych inwestycji i działań służących rozwojowi ziemi wielickiej – dodaje.

Warto zaznaczyć, że ankieta, w której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje pomysły i nowe propozycje działań dla miejscowości i osiedli jest aktywna przez cały czas trwania konsultacji. Burmistrz zachęca do podjęcia dialogu – rozmowy mieszkańców i zgłaszania pomysłów do 30 kwietnia br.

Szczegółowe informacje na temat konsultacji są dostępne na stronie www.wieliczka.eu oraz na stronie Facebook Konsultacji Społecznych.

inf. i foto: UMiG Wieliczka

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje