czwartek, 26 stycznia 2023 14:24

Dobczyce. W Niedzielę Palmową mieszkańcy części gminy znów pójdą do urn. Jest jednak pewne ale...

Autor Marzena Gitler
Dobczyce. W Niedzielę Palmową mieszkańcy części gminy znów pójdą do urn. Jest jednak pewne ale...

W Dobczycach w kwietniu odbędą się wybory uzupełniające. Oczywiście, jeśli znajdzie się kilku kandydatów w jednomandatowym okręgu, w którym po śmierci radnego pojawił się wakat.

Przypomnijmy, 13 stycznia br. zmarł Wiesław Szymoniak, który od 2018 roku był radnym miejskim z komitetu burmistrza Tomasza Susia.

Po śmierci radnego zwolnił się mandat w jednomandatowym okręgu nr 4 obejmującym miasta Dobczyce - ulice: Cegielnianą, Nowowiejską, Górę Jałowcową, Grabową, Jałowcową, Stojowicką, Węgielnicę, Energetyków, Zdrojową, Akacjową, Laskową, Mostową, Myślenicką, Turystyczną i Zarabie.

Ponieważ był to okrąg jednomandatowy, jego następcę wyłonią wybory uzupełniające. Jest jednak jeden warunek - swoich kandydatów muszą zgłosić co najmniej dwa komitety. Jeśli chętny do sprawowania mandaty przez niespełna rok (wybory samorządowe zostały przeniesione na wiosnę 2024 roku) będzie tylko jeden, zostanie od radnym bez konieczności organizowania wyborów.

Jak przypomniano w komunikacie Komisarza Wyborczego w Krakowie III, komitety mają czas do 6 lutego na zadeklarowanie o chęci zgłoszenia kandydatów. Zgłosić to powinny w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Pl. Na Stawach 3 w godzinach pracy, tj. w poniedziałki od 8:00 do 16:00, w pozostałe dni od 7.30 do 15.30.

Do 16 lutego pełnomocnicy wyborczy komitetów mają czas, aby zgłaszać kandydatów do składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Dobczycach. Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowej komisji wyborczej przyjmuje Urzędnik Wyborczy Gminy Dobczyce za pośrednictwem Urzędu Gminy i Miasta Dobczyce, w godzinach pracy Urzędu, w terminie do dnia 3 marca 2023 r. Zgłoszeń dokonuje się jedynie w przypadku zarejestrowania przez Miejską Komisję Wyborczą w Dobczycach więcej niż jednej listy kandydatów na radnego.

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Dobczycach w okręgu wyborczym nr 4, zarządzono na dzień 2 kwietnia 2023 r, czyli odbędą się one w Niedzielę Palmową, a kampania wyborcza ewentualnych kandydatów na radnych będzie w Wielkim Poście.

Bez względu na wynik wyborów w dobczyckiej radzie miasta nie będzie rewolucji. Komitet burmistrza Susia ma stabilną przewagę. Przed śmiercią radnego Wiesława Szymoniaka miał 10 z 15 mandatów.

fot. Głos24

Myślenice - najnowsze informacje

Rozrywka