niedziela, 6 września 2020 13:34

Dotacje dla jednostek OSP. Poprawi się efektywność działań ratowniczych

Autor Aleksandra Tokarz
Dotacje dla jednostek OSP. Poprawi się efektywność działań ratowniczych

Samorząd Województwa Małopolskiego przeznaczył ponad dwa mln zł na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP. Środki pozwolą na dofinansowanie samochodów pożarniczych i ratowniczo – gaśniczych dla 53 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

To jest kolejna pomoc dla małopolskich Ochotniczych Straży Pożarnych w tym roku. W lutym województwo małopolskie skierowało prawie 900 tys. zł do 57 gmin na zapewnienie gotowości bojowej jednostkom OSP, dotkniętym skutkami ubiegłorocznej powodzi. To nie wszystko. W lipcu 2020 roku Małopolska udzieliła pomocy 111 gmin na realizację prac budowlano-remontowych w remizach strażackich, na łączną kwotę 2 380 tys. zł.

-Każde wsparcie udzielane przez województwo na rzecz OSP ma strategiczne znaczenie, gdyż znacząco pozwala podnieść stopień przygotowania operacyjnego tych jednostek oraz poprawia efektywność działań ratowniczych, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski - podkreślił wicemarszałek Łukasz Smółka.

W latach 2018 - 2019 Samorząd Województwa Małopolskiego udzielił pomocy finansowej 54 gminom, z przeznaczeniem dla jednostek OSP na zakup samochodów pożarniczych i ratowniczo-gaśniczych na łączną kwotę prawie trzech mln zł.

Wykaz gmin i OSP wraz z wysokością przekazanych środków finansowych dostępny jest nastronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego.

inf. UMWM, fot. ilustracyjne

Małopolska - najnowsze informacje