wtorek, 16 sierpnia 2022 07:02

Dziś ostatni dzień na składanie wniosków o to świadczenie! Nie przegap

Autor Mirosław Haładyj
Dziś ostatni dzień na składanie wniosków o to świadczenie! Nie przegap

Wniosek o  świadczenie postojowe można przekazać do ZUS wyłącznie elektronicznie –  za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

Wnioski mogą składać  przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli  negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19. Aby otrzymać pieniądze,  należy spełnić kilka warunków. Informacje  w tej sprawie są się na stronie internetowej ZUS.

Termin 16 sierpnia dotyczy wniosków: RSP-D, RSP-DK, RSP-DB, RSP-DD, RSP-DD6, RSP-SK, RSP-C, RSP-CZ, RSP-CK, RSP-CD6.

Świadczenie  postojowe przysługuje w wysokości 80 proc. kwoty minimalnego  wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym  wynagrodzeniu za pracę), obowiązującego w 2020 roku – 2080 zł.  Przedsiębiorca, który rozlicza podatki w formie karty podatkowej i jest  osobą zwolnioną z opłacania podatku VAT, może liczyć na świadczenie  postojowe w wysokości 1300 zł.

Należy pamiętać, że  potwierdzeniem wysłania wniosku przez PUE ZUS jest Urzędowe  Poświadczenie Przedłożenia (UPP). Aby sprawdzić czy dla złożonego  wniosku istnieje UPP, trzeba w skrzynce: Dokumenty wysłane  wejść w Szczegóły/Pokaż poświadczenie przedłożenia.

Czy wniosek został  wysłany można też sprawdzić w skrzynce Dokumenty i wiadomości >  Dokumenty wysłane. Jeśli ktoś chciał wysłać wniosek do ZUS i w tej  skrzynce go nie widzi, powinien sprawdzić zawartość folderu  Zlecenia – Operacje do potwierdzenia. Jeśli w tej skrzynce są widoczne  jakieś wnioski, oznacza to, że nie zostały one wysłane do ZUS. Aby  wysłać taki wniosek można skorzystać z funkcji Potwierdź.

Od 1 lipca 2022 r.  wypłata świadczenia postojowego przedsiębiorcy jest pomocą de minimis. W  związku z tym przedsiębiorcy muszą dołączyć oświadczenie o wielkości  pomocy de minimis otrzymanej w ciągu ostatnich  trzech lat podatkowych (oświadczenie RPD) albo oświadczenie o  nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (oświadczenie RD-2).  Oświadczenie RD-2 można utworzyć samodzielnie na PUE i dołączyć do  wniosku. A także formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu  się o pomoc de minimis (RFD). Jeżeli taki formularz nie zostanie  dołączony, wniosek pozostanie bez rozpatrzenia.

Inf.: ZUS

Polska

Polska - najnowsze informacje