wtorek, 2 maja 2023 06:00

Fundacja DKMS zmobilizowała nauczycieli z całej Polski do kolejnych działań prospołecznych

Autor Julia Banaś
Fundacja DKMS zmobilizowała nauczycieli z całej Polski do kolejnych działań prospołecznych

68 szkół z całej Polski wzięło udział w pierwszej edycji ogólnopolskiego
konkursu „Nauczyciele z Życiem” Fundacji DKMS. Wśród 15 laureatów znalazły się zespoły z województwa: podkarpackiego, mazowieckiego, pomorskiego, śląskiego, warmińsko-mazurskiego, małopolskiego, lubelskiego, kujawsko-pomorskiego oraz zachodniopomorskiego.

Konkurs zaowocował 1665 nowymi rejestracjami potencjalnych dawców szpiku, niezliczonymi, kreatywnymi działaniami edukacyjnymi i wielkim zaangażowaniem zarówno nauczycieli, jak i młodzieży szkół ponadpodstawowych. Fundacja DKMS, chcąc docenić rolę pedagogów i zachęcić ich do podejmowania kolejnych działań prospołecznych, w grudniu ubiegłego roku ogłosiła konkurs „Nauczyciele z Życiem".

Zadaniem konkursowym postawionym przed nauczycielami było przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej na temat idei dawstwa szpiku kostnego połączonej z rejestracją potencjalnych Dawców Szpiku. Do konkursu mógł przystąpić każdy nauczyciel i nauczycielka szkoły ponadpodstawowej, który wraz z uczniami przeprowadzi akcję w okresie wrzesień – marzec 2022/2023.
Do konkursu zgłosiło się 68 szkół z całej Polski, z czego 44 przesłały sprawozdania z realizacji zadania konkursowego.

– Cieszymy się, że nauczyciele oraz uczniowie tak chętnie przystąpili do konkursu.
Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że poziom merytoryczny i kreatywny był bardzo wysoki, a pomysły na realizację działań adekwatne do lokalnych potrzeb. Cieszy nas również fakt, że Zespoły aktywizowały nie tylko szkolną społeczność, ale także mieszkańców swoich miast i miasteczek – mówi Marta Kamińska, Koordynator ds. Rekrutacji Dawców Fundacji DKMS.

Zaangażowany nauczyciel to zaangażowany uczeń

Wyniki badania opinii, które były inspiracją do uruchomienia konkursu „Nauczyciele z Życiem”, jednoznacznie wskazują, że wzorem do naśladowania dla większości Polaków jest rodzina, jednak już na drugiej pozycji znajdują się właśnie pedagodzy - co szósty (16%) Polak oraz co piąty uczeń (21%) uważa, że warto brać z nich przykład. Nauczyciele mają także znaczący wpływ na decyzje dotyczące zaangażowania się w życie społeczne około 41% Polaków i prawie w tak samo licznej grupie wzbudzają chęć do działania w ramach wolontariatu.

Wyniki badań mają odzwierciedlenie w sprawozdaniach przesłanych przez Zespoły – dzięki zaangażowaniu nauczycieli również uczniowie aktywnie włączali się w realizację zadania konkursowego. Wspólnie przygotowywali plakaty informacyjne, materiały edukacyjne, wykłady czy też warsztaty dla całych szkół.

– Ciekawe jest to, że większość szkół jest z małych miejscowości, a niewiele z dużych miast. Warto podkreślić, że w zasadzie we wszystkich szkołach świetnie prowadzone były działania bezpośrednie z wykorzystaniem mediów i social mediów. A co najważniejsze, w trakcie realizacji zadań, tam gdzie młodzi robili dużo różnych aktywności, rozwijali całą masę życiowych kompetencji – mówi Renata Korolczuk, edukatorka, członkini Jury Konkursu „Nauczyciele z Życiem”.

O Fundacji DKMS

Misją Fundacji DKMS jest znalezienie Dawcy dla każdego Pacjenta na świecie potrzebującego przeszczepienia komórek macierzystych. Fundacja działa w Polsce od 2008 roku jako Ośrodek Dawców Szpiku w oparciu o decyzję Ministra Zdrowia oraz niezależna organizacja pożytku publicznego wpisana do KRS 0000318602. To największy Ośrodek Dawców Szpiku w Polsce, w którym zarejestrowało się
1 777 922 osób, spośród których 8782 osoby oddało swoje krwiotwórcze
komórki macierzyste lub szpik Pacjentom zarówno w Polsce, jak i na świecie, dając im tym samym drugą szansę na życie. Aby zostać potencjalnym Dawcą, wystarczy przyjść na organizowany przez Fundację Dzień Dawcy Szpiku lub wejść na stronę http://www.dkms.pl i zamówić pakiet rejestracyjny do domu.

Polska - najnowsze informacje

Rozrywka