środa, 17 lipiec 2019 14:29

Jezioro Mucharskie. PGW Wody Polskie odpowiadają na komentarze w social mediach

Napisał

Zabezpieczenie osuwisk nad Jeziorem Mucharskim Obecnie to jedno z priorytetowych zadań, które realizuje Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. W związku z prowadzonymi pracami w prasie i na portalach społecznościowych ukazało się wiele różnych informacji. Niektóre z nich podważają słuszność prowadzonych przez PGW działań, w innych przewijają się tematy dotyczące wędkowania i obniżonego poziomu wody. Państwowa spółka postanowiła przyjrzeć się wypowiedziom internautów i zweryfikować te najczęściej powtarzające się.

Po co to robić?

Bezpieczeństwo mieszkańców jest priorytetem dla PGW Wody Polskie. Wykonanie zabezpieczeń  ustabilizuje grunty na stokach i pozwoli na ochronę dróg, mostów, zabudowań oraz infrastruktury technicznej zlokalizowanej wokół Jeziora Mucharskiego. Dodatkowo, stabilizacja osuwisk wpłynie na zachowanie pojemności retencyjnej zbiornika, chroniącego okoliczne miejscowości i Kraków przed powodzią.

Nie musieli tego zaczynać, to wymysł Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Potrzebę wykonania zabezpieczeń potwierdzają badania informujące, iż na tych obszarach, w stokach wzgórz w Karpatach Fliszowych częste jest zjawisko występowania ruchów masowych, które potęgowane są przez intensywne opady powodujące wezbrania wód gruntowych i wód powierzchniowych w rzekach i potokach.  Przykładem jest rok 2010, gdy zarejestrowano nasilenie się ruchów mas gruntowych na stokach w czasie majowych, ulewnych opadów deszczu. Osuwiska w Świnnej Porębie i Ostałowej zagrażają stabilności gruntów na terenie  stanowiącym brzeg zbiornika Mucharskiego i zostały zarejestrowane jako czynne osuwiska wymagające zabezpieczenia przez Państwowy Instytut Geologiczny.

Nie musieli wypuszczać wodę ze zbiornika.

Roboty na osuwiskach wymagają  czasowego obniżenia piętrzenia do rzędnej 295,00 m n.p.m. Poziom ten osiągnięto w dniu 30.06.2019 r. Wykonawca rozpoczął prace budowlane, które będą trwały 9 miesięcy. Po zakończeniu robót zbiornik zostanie ponownie spiętrzony do poziomu 305,50 m n.p.m. Ponowne napełnianie zbiornika zaplanowano na I kwartał 2020 r., które potrwa aż do osiągnięcia rzędnej 305,50 m n.p.m. Na czasookres tego procesu niebagatelny wpływ będą ponownie mieć warunki atmosferyczne i hydrologiczne na terenie zlewni powyżej zbiornika. 

Przez obniżenie poziomu wody gospodarka rybacka na terenie Zbiornika Świnna jest zagrożona.

Zabezpieczenie zasobów ryb na terenie zbiornika monitorowane jest na bieżąco przez pracowników odpowiedzialnych za gospodarkę rybacką, a jeśli wymaga tego sytuacja wykonywane są przerzuty ryb z wyrobisk pożwirowych do koryta Skawy. W dniu 17.07. 2019 r. pracownicy PGW WP RZGW w Krakowie przeprowadzili kolejną wizję lokalną na obszarze ponad 200 ha Jeziora Mucharskiego. Znaleziono 4 martwe ryby (szczupak, okoń, dwa sumiki karłowate).

Zarybiania zbiornika w sytuacji obniżania poziomu wody jest bez sensu.

Każdorazowe zarybienia zbiornika wykonywane są zgodnie z operatem rybackim dla obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba na rzece Skawa nr 2, a wielkość  materiału zarybieniowego  weryfikowana jest na bieżąco w zależności od poziomu wody w zbiorniku. Tegoroczne zarybienia  wykonywano w tzw. basenie mucharskim (rejon zapory –Świnna Poręba- Brankówka-Mucharz), czyli w tej części zbiornika, która obecnie nadal funkcjonuje. Celem zarybień jest wzbogacenie naturalnych populacji oraz niedopuszczenie do powstawania braków niektórych roczników ryb drapieżnych. Zarybienia obwodu rybackiego zbiornika Świnna Poręba są prowadzone systematycznie od 2007 roku. Tego typu zabiegi to typowa procedura dla zbiorników zaporowych w początkowej fazie istnienia. Bezzasadne są zatem twierdzenia pojawiające się w prasie i na portalach społecznościowych, a podważające celowość zarybiania.

Nikt nie sprząta jeziora.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie systematycznie dba o czystość wokół zbiornika. W związku jednak z zaistniałymi okolicznościami (prace na osuwiskach) RZGW w Krakowie zorganizuje niezwłocznie akcję sprzątania śmieci z okolic zbiornika i z dna Jeziora Mucharskiego. Do akcji zostaną zaproszone okoliczne samorządy. Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uprzątniemy wszelkie odpady z dna i brzegów zbiornika.

 

Fot. i inf.: PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

 

 

 

 

 

 

Mirosław Haładyj

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.