czwartek, 18 kwiecień 2019 17:19

Gmina Mszana Dolna w pilotażowym projekcie ZONE

Napisane przez Szczepan Figura

Gmina Mszana Dolna znalazła się w wąskim gronie siedmiu gmin w Polsce, które wezmą udział w pilotażu testującym działania prowadzące do ograniczenia niskiej emisji. 26 marca 2019 zostało w tej sprawie podpisane porozumienie z Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii reprezentowanym przez Dorotę Cabańską, dyrektor Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Piotrem Woźnym, pełnomocnikiem Prezesa Rady Ministrów do spraw programu „Czyste Powietrze”.

Pozostałe gminy biorące udział w projekcie to: Opoczno, Zabrze, Karczew, Skała, Nowy Targ i Ustroń. Podpisanie porozumień z gminami to kolejny etap realizacji projektu ZONE – zintegrowanego systemu wsparcia polityki i Programów Ograniczenia Niskiej Emisji – który umożliwi zinwentaryzowanie źródeł ciepła. Pozwoli to gminom na zaplanowanie działań zmierzających do poprawy jakości powietrza na ich terenie.

To właśnie zanieczyszczenia pochodzące z gospodarstw domowych, które ogrzewane są przez spalanie niskiej jakości paliw są główną przyczyną występowania smogu w Polsce.

-Poprzez projekt ZONE chcemy dać samorządom narzędzie do monitorowania przyczyn powstawania smogu, żeby mogły wydawać swoje środki dokładnie tam gdzie jest to potrzebne. Pilotaż pozwoli sprawdzić system przed wprowadzenie go na szerszą skalę – podkreślał Piotr Woźny, Pełnomocnik Premiera ds. programu Czyste Powietrze.

Podczas pilotażu zrobione zostaną pomiary emisji do powietrza z indywidualnych źródeł ciepła poprzez kontrole bezpośrednio w lokalach oraz pomiary i modelowania jakości powietrza. Wykonane zostaną również badania spirometryczne określające wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie.

Dzięki pilotażowi w gminach będzie możliwe przetestowanie przyjętych rozwiązań, ocena ich skuteczności, a następnie zaimplementowanie ewentualnych modyfikacji i stworzenie prototypu systemu.


Szczepan Figura, ekodoradca