wtorek, 7 lutego 2023 13:20

Główny Geolog Kraju objął nadzór nad zapadliskami w Trzebini. Badania zostaną dodatkowo rozszerzone

Autor Marzena Gitler
Główny Geolog Kraju objął nadzór nad zapadliskami w Trzebini. Badania zostaną dodatkowo rozszerzone

- W ciągu najbliższych dwóch miesięcy naszymi badaniami obejmiemy szerszy obszar, wykraczając poza ten, w którym następują obecnie deformacje nieciągłe - zapowiedział Główny Geolog Kraju, wiceminister Piotr Dziadzio, który zapewnił, że obejmuje osobisty nadzór nad zapadliskami w Trzebini. Tylko w tym roku ziemia zapadała się już kilka razy.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 6 lutego odbyło się kolejne spotkanie na temat zapadlisk w Trzebini. Wzięli w nim udział pełnomocnik rządu ds. polityki surowcowej państwa, główny geolog kraju Piotr Dziadzio, poseł Krzysztof Kozik, wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk.

Jak podkreślił podczas spotkania wiceminister Piotr Dziadzio, resort klimatu i środowiska udzieli pomocy merytorycznej w zakresie geologii. - Państwowa Służba Geologiczna oferuje pełne wsparcie w sprawie zapadlisk w Trzebini. Służymy naszą wiedzą i metodologią badawczą oraz interpretacyjną, którą dysponujemy. Wszyscy działamy w imię dobra publicznego – zapewnił Główny Geolog Kraju.

Podstawą oceny zagrożeń występujących w Trzebini musi być dokładna inwentaryzacja zapadlisk oraz poszerzone i kompleksowe analizy gruntu i budowy geologicznej. Uczeni do przeprowadzenia badań wytypowali 10 rejonów pomiarowych. Z ramienia Spółki Restrukturyzacji Kopalń – następcy prawnego Kopalni Węgla Kamiennego „Siersza” – badania takie prowadzi zespół ekspertów Akademii Górniczo-Hutniczej. Naukowcy wykorzystują do nich georadar spektralny oraz techniki mikrograwimetryczne. Wyniki analizy mają być znane 15 lutego.

Zgodnie z dyspozycją wiceministra Piotra Dziadzia badania te zostaną dodatkowo rozszerzone w oparciu o metodologię badawczą i analityczną, jaką dysponuje Państwowa Służba Geologiczna. - Ten etap nastąpi po zakończeniu analiz prowadzonych przez AGH. Co istotne, obie metodologie są względem siebie uzupełniające. Wyniki obu procesów badawczych zostaną na siebie nałożone, co powinno nastąpić w perspektywie dwóch tygodni od zakończenia analiz AGH, w obszarze analizowanym przez uczelnię. Następnie – po wyciągnięciu wniosków z połączonych metod badawczych – wyniki będą mogły zostać przedstawione opinii publicznej. W ciągu najbliższych dwóch miesięcy naszymi badaniami obejmiemy szerszy obszar, wykraczając poza ten, w którym następują obecnie deformacje nieciągłe. Wspólne wykorzystanie obu metod pozwoli jeszcze dokładniej zmapować potencjalne zagrożenia – zapowiedział wiceminister.

Narzędziami, które zostaną dodatkowo wykorzystane przez Państwową Służbę Geologiczną, będą: satelitarna interferometria radarowa, analizy numeryczne terenu na podstawie lotniczego skaningu laserowego oraz terenowe prace kartograficzne.

Dalszym etapem będzie analiza geologiczna obszaru złoża węgla kamiennego „Siersza” i korelacja wyników badań z mapami górniczymi, co pozwoli na wyznaczenie potencjalnych nowych stref, w obrębie których może dojść do pojawienia się zapadlisk. - Konieczne jest dwuetapowe działanie: rozpoznanie i lokalizacja zagrożeń oraz szybkie prace naprawcze w zakresie zapadniętego terenu - likwidacja pojawiających się zapadlisk oraz badanie warunków hydrogeologicznych pod kątem ewentualnego dodatkowego wpływu na rozwój sytuacji. Aktywnie działamy na rzecz służby społeczeństwu – podsumował Główny Geolog Kraju.

Na spotkaniu obecni byli także m.in. przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru  Budowlanego, Spółki Restrukturyzacji Kopalń, Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie i Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego.

Ze zorganizowania spotkania zadowolony jest burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk. "Główny Geolog Kraju obejmuje osobisty nadzór nad zapadliskami w Trzebini! - poinformował wczoraj na Facebooku. - Szanowni Państwo, w odpowiedzi na moje działania, w tym pisma kierowane m.in. do Ministerstwa Środowiska i Klimatu, dzisiaj w Krakowie Łukasz Kmita - Wojewoda Małopolski  zorganizował spotkanie z Głównym Geologiem Kraju – Panem Wiceministrem Piotrem Dziadzio. Główny Geolog Kraju zadeklarował, że Państwowa Służba Geologiczna oferuje pełne wsparcie w sprawie zapadlisk w Trzebini: wiedzą i metodologią badawczą oraz interpretacyjną, którą dysponują" - napisał Jarosław Okoczuk.

❗Główny Geolog Kraju obejmuje osobisty nadzór nad zapadliskami w Trzebini! Szanowni Państwo, w odpowiedzi na moje...

Opublikowany przez Jarosław Okoczuk - Burmistrz Trzebini Poniedziałek, 6 lutego 2023

Przypomnijmy w piątek 3 lutego zapadlisko pojawiło się na płycie boiska UKS Siersza. Teren został zabezpieczony, a boisko wyłączone z użytkowania. To już piąte zapadlisko w tym roku. W ciągu poprzedniego roku ziemia zapadała się kilkanaście razy. We wrześniu ub.r. zapadlisko na cmentarzu w Sierszy pochłonęło zwłoki 61 osób z 40 grobów. Mieszkańcy i władze samorządowe są zaniepokojone sytuacją, jaka powstała po zamknięciu kopalni Siersza. Ziemia zapada się w lasach i w pobliżu domów. Ludzie obawiają się, że dojdzie do tragedii.

fot. MUW i UKS Siersza

Chrzanów - najnowsze informacje

Rozrywka