wtorek, 14 maja 2019 10:00

Gmina Gorlice: Praca wre. Niektóre inwestycje zakończą się jeszcze w tym roku

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gmina Gorlice: Praca wre. Niektóre inwestycje zakończą się jeszcze w tym roku

W gminie Gorlice praca wre. Trwa realizacja ważnych inwestycji zaplanowanych na 2019 rok. Największą z nich jest budowa hali sportowej w Kobylance.

Hala sportowa w Kobylance

Trwa budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Kobylance. Projekt hali sportowej, która połączona będzie łącznikiem z istniejącym budynkiem szkolnym, przewiduje usytuowanie w hali areny sportowej o wymiarach 45 x 24 m i wysokości 13 m w najwyższym punkcie, widownię na ponad 240 miejsc siedzących oraz pełne zaplecze techniczno – sanitarne.

Gmina Gorlice otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki dofinansowanie na budowę hali sportowej w wysokości 3,5 mln zł. Zadanie zakończone będzie w połowie 2020.

Modernizacja budynku WDK w Kwiatonowicach

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i termomodernizacja budynku WDK, przebudowa garażu OSP oraz zagospodarowanie działki. Wartość zadania wynosi 2,22 mln zł. Gmina Gorlice pozyskała dofinansowania w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego. Prace zakończą się w maju 2020 r. W ramach projektu w budynku znajdzie się sprzęt do ćwiczeń ruchowych dla osób ze schorzeniami kręgosłupa – rower treningowy, stepper, orbitek, bieżnia elektryczna.

Rozbudowa szkoły w Ropicy Polskiej

Do istniejącego budynku została dobudowana część na potrzeby dydaktyczne. Wartość zadania wyniosła 895 tys. zł. Trwają prace tynkarskie i instalacyjne w dobudowanej części. Zakończenie prac planowane jest na czerwiec 2019 r. Szkoła zostanie wyposażona w komputery multimedialne, tablicę interaktywną, projektor multimedialny i programy komputerowe do logopedii i dysleksji.

Rozbudowa szkoły w Klęczanach

Szkoła została rozbudowana o segment przedszkolny. Wewnątrz trwają prace instalatorskie. Wartość zadania wynosi 987 tys. zł. Prace w szkole zakończą się do września 2019 r. Szkoła zostanie wyposażona w komputery multimedialne, tablicę interaktywną, projektor multimedialny i programy komputerowe do logopedii i dysleksji.

Przepust drogowy w Ropicy Polskiej

Wykonano przepust drogowy stalowy na potoku Brzezna na drodze gminnej w Ropicy Polskiej. Wartość robót wyniosła 348 tys. zł, w tym 150 tys. zł na inwestycję przekazało Nadleśnictwo Gorlice.

Most w Szymbarku – Wólka

Gmina Gorlice podpisała umowę na wykonanie projektu mostu na Ropie w Szymbarku – rejon Wólka. Most będzie miał jezdnię o szerokości 5 m i chodnik o szerokości 2 m. Termin wykonania projektu planowany jest na grudzień 2019 r. Na początku roku oddano do użytku most na Łęgach w Szymbarku.

Plac manewrowy przy Szkole Podstawowej w Zagórzanach

Podpisano umowę na realizację drugiego etapu dojazdu z placem manewrowym, który zostanie wykonany z kostki brukowej, wraz z ogrodzeniem. Wartość robót wyniesie 192 tys. zł. Termin wykonania 31 lipca 2019 r. Wcześniej wybudowano nowe dojście od drogi wojewódzkiej w kierunku wejścia do szkoły oraz nową bramę wjazdową.

Modernizacja Budynku Wiejskiego w Stróżówce

Budynek będzie remontowany w ramach projektu pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Ziemi Gorlickiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Regionalna polityka energetyczna, Działanie 4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu zostanie wykonana termomodernizacja wraz z wymiana okien i drzwi, montaż paneli fotowoltaicznych, modernizacja kotłowni i instalacji c.o. oraz przygotowanie dokumentacji. Wartość zadania wynosi 514 tys. zł. Planowane wykonanie – do końca 2019 r.

Budowa zbiornika żelbetowego na wodę pitną w Dominikowicach

Podpisano umowę na wykonanie zbiornika na wodę w Dominikowicach. Wartość zadania wyniesie 289 tys. zł. Termin zakończenia prac budowlanych – 31 października 2019 r.

Wodociąg w Stróżówce

Trwa procedura przetargowa na wykonanie 8,5 km sieci wodociągowej w Stróżówce.

Źródło: Gmina Gorlice

Gorlice - najnowsze informacje