poniedziałek, 23 marca 2020 12:33

Gmina Libiąż. Ruszyła wyjątkowa akcja #Wielkie Odpowiedzialne Serce

Autor Katarzyna Domagała
Gmina Libiąż. Ruszyła wyjątkowa akcja #Wielkie Odpowiedzialne Serce

698 000 386 to numer telefonu, pod który w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce mogą dzwonić seniorzy z gminy Libiąż potrzebujący pomocy w zrobieniu zakupów. Wolontariusze dostarczą im jedzenie i środki higieniczne bezpośrednio do domu.

Z inicjatywy Burmistrza Libiąża Jacka Latko w gminie Libiąż ruszyła akcja #Wielkie Odpowiedzialne Serce.

Na zarażenie koronawirusem najbardziej narażone są osoby starsze i przewlekle chore. Dlatego tak ważne jest, by  w czasie stanu zagrożenia epidemicznego zostały w domach. Chcąc wesprzeć seniorów z gminy Libiąż, wyszedłem z inicjatywą zorganizowania akcji #Wielkie Odpowiedzialne Serce – mówi Burmistrz Libiąża Jacek Latko.

W tej sprawie podpisane zostało porozumienie pomiędzy Urzędem Miejskim w Libiążu a Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Świetlicą Środowiskową w Libiążu.

Zachowując szczególne środki ostrożności, związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, niesiemy pomoc tym, którzy najbardziej jej teraz potrzebują. Wolontariusze zrobią zakupy seniorom i dostarczą je pod wskazany adres –  podkreśla Jacek Latko.

Celem akcji jest pomoc seniorom, którzy samotnie prowadzą gospodarstwa domowe, a także tym mieszkającym z osobą z niepełnosprawnością, długotrwale chorą lub niesamodzielną.

Z akcji nie mogą natomiast skorzystać osoby objęte usługami opiekuńczymi świadczonymi przez OPS oraz ludzie w trakcie kwarantanny (zgodnie z pismem Wojewody Małopolskiego opiekę nad nimi sprawuje OPS).

Jak to działa?

Akcja jest prowadzona od poniedziałku do piątku od 8.00 do 16.00 i zakłada maksymalnie dwukrotną pomoc w tygodniu dla jednej potrzebującej osoby.

Wolontariusze zostali przeszkoleni i wyposażeni w środki ochronne. Każdy ma także identyfikator podpisany przez Burmistrza Libiąża, potwierdzający, że biorą udział w akcji #Wielkie Odpowiedzialne Serce.

Jak skorzystać z pomocy?

To bardzo proste - wystarczy, że senior zadzwoni na numer 698 000 386 i zgłosi taką potrzebę koordynatorowi akcji, a ten przekaże ją wolontariuszowi.

Kto zapłaci?

Koszt zamówionych zakupów pokrywa osoba potrzebująca. Jednorazowo nie może on przekroczyć 200 zł. Wolontariusze będą kupować żywność i środki higieniczne w sklepach położonych w najbliższej okolicy. W ramach akcji możliwy jest także zakup leków, ale tylko tych dostępnych bez recepty. Zakup leków na receptę realizuje wyłącznie OPS w Libiążu.

Wiem, że w tym trudnym dla wszystkich czasie organizowanych jest wiele społecznych inicjatyw pomocowych, w które angażują się mieszkańcy gminy Libiąż. Cieszy mnie, że ludzie chcą sobie bezinteresownie pomagać, ale jednocześnie kieruję do tych osób apel, by robić to odpowiedzialnie. Dla bezpieczeństwa wolontariuszy, jak i osób, do których skierowana jest pomoc, te działania muszą być prowadzone z zastosowaniem środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się koronawirusa – podkreśla Burmistrz Libiąża.

Źródło: libiaz.pl

Chrzanów - najnowsze informacje