piątek, 4 lutego 2022 15:29

Gmina Liszki wspiera uczniów

Autor Głos 24
Gmina Liszki wspiera uczniów

Gmina Liszki podejmuje szereg własnych inicjatyw i działań mających na celu wsparcie uczniów i ich rodzin. Organizowane są liczne  projekty zachęcające uczniów do aktywnych form spędzania wolnego czasu, akcje kształtujące u uczniów chęć pomagania potrzebującym czy dopłaty do wyżywienia, które gmina wprowadziła w tym roku.

Bezpłatna nauka i doskonalenie pływania dla uczniów Gminy Liszki

W okresie od 29 listopada 2021 r. do 17 marca 2022 r. Gmina Liszki realizuje zajęcia z nauki i doskonalenia pływania dla uczniów szkół podstawowych Gminy Liszki.

Projekt zakłada organizację 10 wyjazdów 2-godzinnych dla 5 grup uczniów na krytą pływalnię w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000. W zajęciach bierze udział 94 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Liszki. W ramach projektu, uczniowie mają zapewniony transport wraz z opieką, ubezpieczenie, wynajem obiektu oraz wykwalifikowanych instruktorów.

Projekt jest w 100 % finansowany z budżetu Gminy Liszki i całkowicie bezpłatny dla uczniów. Szacowany koszt projektu wynosi łącznie 41 500,00 zł.

Dzięki projektowi uczniowie nabędą podstawowe umiejętności pływania oraz poprawią ogólną kondycję i sprawność fizyczną. Poprzez zapoznanie uczestników zajęć z podstawowymi zasadami bezpiecznego zachowania się na basenach oraz akwenach wodnych wzrośnie również bezpieczeństwo uczniów, zwłaszcza podczas spędzania wakacji nad wodą.

Projekt „Gmina Liszki jeździ na nartach”

W styczniu br. Gmina Liszki już po raz drugi organizuje dla uczniów szkół podstawowych projekt nauki jazdy na nartach. W tym roku projekt nosi nazwę „Gmina Liszki jeździ na nartach”. Projekt jest w 100 % finansowany przez Gminę Liszki i jest całkowicie darmowy dla uczniów. Całkowity koszt projektu wynosi 98 669,00 zł.

Zajęcia organizowane są w okresie ferii zimowych. Projekt obejmuje organizację 5 kursów nauki jazdy na nartach (łącznie 20 godzin spędzonych na stoku) dla 100 uczniów ze szkół podstawowych z terenu Gminy Liszki, z klas IV-VIII, nieumiejących jeździć na nartach. Zainteresowanie projektem było tak duże, że 100 wniosków o udział uczniów w projekcie wpłynęło już pierwszego dnia rekrutacji, w ciągu zaledwie kilku godzin.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów licencjonowanej szkoły narciarstwa, na Stoku Narciarskim Czarny Groń, Rzyki – Praciaki.

W ramach projektu uczestnikom zostaje wypożyczony kompletny sprzęt narciarski, zakupione karnety, zapewniony transport na stok narciarski wraz z opieką oraz ubezpieczeniem.

Projekt to doskonała okazja dla uczniów do nauki jazdy na nartach pod okiem profesjonalnych instruktorów, a także szansa dla rozwoju sportowych talentów, popularyzacja dobrego nawyku jazdy w kasku oraz upowszechniania kultury fizycznej.

Gmina Liszki dopłaca do wyżywienia dzieci

Od początku roku Gmina Liszki dopłaca do wyżywienia dzieci uczęszczających do prowadzonych przez Gminę Liszki oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkola samorządowego w zespole szkolno-przedszkolnym. Została ustalona maksymalna dzienna stawka żywieniowa ponoszona przez rodziców w kwocie 4 zł dziennie. Po tych zmianach, koszt wyżywienia, jaki poniesie rodzic spadnie o około 70 %. Koszty poszczególnych posiłków, składających się na dzienną stawkę żywieniową, w tym koszty śniadania, obiadu i podwieczorku ustala dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej.

Jeszcze w tym roku, prawdopodobnie od kwietnia, Gmina Liszki wprowadza również wyżywienie dla wszystkich uczniów szkół podstawowych. Tak jak w przypadku oddziałów przedszkolnych/przedszkoli, Gmina Liszki także będzie dopłacała do posiłków dla uczniów.

Dodatkowe godziny dla uczniów przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty

W związku ze zbliżającym się tegorocznym egzaminem ósmoklasisty, w celu dokładnego i rzetelnego przygotowania uczniów do egzaminu, Wójt Gminy Liszki przyznał dla każdej szkoły na okres od 1 lutego 2022 r. do 20 maja 2022 r. dodatkowe trzy godziny tygodniowo na każdy oddział ósmej klasy na zajęcia z języka polskiego, języka angielskiego oraz z matematyki.

Akcja zbierania nakrętek

Co roku Wójt Gminy Liszki organizuje we wszystkich szkołach i oddziałach przedszkolnych akcje zbierania nakrętek. Działania te, przyczyniają się do propagowania świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, a w szczególności zachęcają uczniów do pomocy potrzebującym. Ostatnia akcja trwała do 31 grudnia 2021 r.  i zakończyła się dużym sukcesem - udało się zebrać łącznie aż 6 310 kg nakrętek. Nakrętki zostaną przekazane jako wsparcie dla potrzebujących niepełnosprawnych dzieci w celu finansowania leczenia, rehabilitacji bądź zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu wszystkie szkoły Gminy Liszki otrzymają cenne nagrody, które będą wybrane w taki sposób aby służyły one wszystkim uczniom w szkole.

Powiat krakowski

Powiat krakowski - najnowsze informacje