poniedziałek, 29 maja 2023 10:00

Gmina Miechów z wyróżnieniami w prestiżowym konkursie

Autor Mirosław Haładyj
Gmina Miechów z wyróżnieniami w prestiżowym konkursie

Dwa projekty zrealizowane przez Gminę Miechów zostały wyróżnione w ogólnopolskim konkursie Serwisu Samorządowego PAP - Innowacyjny Samorząd 2023.

Trasa pieszo-rowerowa szlakiem dawnej kolejki wąskotorowej oraz Zielona sieć transportu z autobusami elektrycznymi i parkingami P&R to projekty, które zostały nagrodzone w kategorii gmin miejsko-wiejskich tegorocznego konkursu na najbardziej innowacyjne przedsięwzięcia w skali kraju.

Podczas uroczystej Gali w siedzibie Ministerstwa Rozwoju i Technologii w Warszawie 26 maja br. Burmistrz Gminy i Miasta Miechów Dariusz Marczewski odebrał prestiżowe wyróżnienia.

Do konkursu zgłoszono w sumie 244 projekty. 73 wpłynęło w kategorii gmin miejskich. Gminy wiejskie złożyły 53 projekty, gminy miejsko-wiejskie – 41, duże miasta – 36, powiaty – 27, województwa – 14.

Projekty oceniała kapituła w składzie: dyrektor biura Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz, prezes Unii Miasteczek Polskich Grzegorz Cichy, prof. Stanisław Łobejko ze Szkoły Głównej Handlowej, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska, dr Tomasz Pilewicz ze Szkoły Głównej Handlowej, dyrektor biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku Gmin Wiejskich RP Leszek Świętalski oraz redaktor naczelna Serwisu Samorządowego PAP Anna Banasik.

Konkurs honorowym patronatem objął Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki.

Inf. i foto: UGM

Miechów - najnowsze informacje

Rozrywka