niedziela, 24 listopada 2019 21:20

Gmina Mucharz bez dostępu do Jeziora Mucharskiego!

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gmina Mucharz bez dostępu do Jeziora Mucharskiego!

Gmina Mucharz (powiat wadowicki) nie wybuduje Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka. Jaki jest powód?

– Z wielkim rozczarowaniem informuję, że umowa o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Rekreacji i Wypoczynku Jaszczurówka” została rozwiązana – podała Renata Galara, Wójt Gminy Mucharz.

Wspomnianą umowę gmina podpisała 25 września 2019 roku z Zarządem Województwa Małopolskiego. 18 listopada umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. Według informacji przekazanych przez Wójta Gminy Mucharz, wystąpiły okoliczności uniemożliwiające wykonywanie obowiązków w niej zawartych.

– Podstawowym warunkiem realizacji ww. projektu było udostępnienie przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Polskie Gminie Mucharz gruntów, na których miało powstać Centrum „Jaszczurówka”. Wody Polskie zaproponowały gminie dzierżawę nieruchomości na jednostronnych warunkach, które zabezpieczały tylko i wyłącznie interes Wód Polskich. W przesłanym do tutejszego urzędu przez PGW Wody Polskie projekcie umowy dzierżawy nie uwzględniono żadnych zapisów wynegocjonowanych przez gminę, które w jakikolwiek sposób zabezpieczałyby interes gminy Mucharz i jej mieszkańców. Podpisanie zaproponowanej umowy dzierżawy byłoby niezgodne z ustawą o finansach publicznych, w szczególności z racjonalnym i oszczędnym wydatkowaniem środków publicznych – podała Renata Galara, Wójt Gminy Mucharz.

Jak komentują to Wody Polskie?

PGW WP RZGW w Krakowie opublikowało oświadczenie w sprawie udostępnienia gminie Mucharz gruntów nad Jeziorem Mucharskim.

– Zgodnie z obowiązującymi przepisami udostępnienie gruntów możliwe jest jedynie poprzez zawarcie umowy dzierżawy, w trybie art. 264 ustawy Prawo wodne, o czym Gmina Mucharz została poinformowana. Stawki obowiązujące przy zawieraniu tego typu umów określone zostały w Zarządzeniu Nr 3/2019 Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 04.03.2019 r. w sprawie wprowadzenia Procedury gospodarowania mieniem Skarbu Państwa będącym we władaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej. Zarządzenie to obowiązuje wszystkie Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej PGW WP – czytamy w oświadczeniu.

– Gmina Mucharz uznała, że stawki te są za wysokie, w związku z czym odbyło się w tej sprawie spotkanie z Prezesem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Przemysławem Dacą. Prezes pozytywnie rozpatrzył prośbę gminy Mucharz, w związku z czym sporządzona została umowa dzierżawy, w której zastosowano preferencyjne stawki dla gminy Mucharz. Umowa została przekazana gminie – poinformowało Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie. – Należy tutaj zaznaczyć, że była to standardowa umowa dzierżawy zawierana przez Wody Polskie. Obecnie w RZGW w Krakowie zawartych jest około 1200 takich umów dzierżawy z rożnymi podmiotami, a w najbliższym czasie tożsama umowa podpisana zostanie z Wójtem Gminy Stryszów.

– Gmina Mucharz nie zaakceptowała umowy i zwróciła się do RZGW w Krakowie o wprowadzanie zmian do jej zapisów. Po przeprowadzonych analizach, RZGW w Krakowie zmieniło część zapisów umowy, zgodnie z propozycjami gminy Mucharz. Pozostałe zapisy nie mogły ulec modyfikacji, gdyż nie zabezpieczałyby we właściwy sposób interesów Wód Polskich – wyjaśnia PGW WP RZGW w Krakowie. – Pomimo odstąpienia od stawek wynikających z obowiązujących procedur, zmiany niektórych zapisów stosowanych standardowo w umowach, Gmina Mucharz odstąpiła od zawarcia umowy – dodaje.

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka