czwartek, 18 lutego 2021 08:40

Gmina Radziemice chce wybudować kanalizację. Co na to mieszkańcy?

Autor Wiktoria Mitura
Gmina Radziemice chce wybudować kanalizację. Co na to mieszkańcy?

Gmina Radziemice zamierza przystąpić do rozbudowy kanalizacji sanitarnej w centrum miejscowości Radziemice (od dawnego „SKR-u” do „Białej Perły” wraz z sąsiednimi nieruchomościami).

I etap realizacji tego zadania wiąże się z przygotowaniem dokumentacji projektowej. W tym celu kontaktuje się z mieszkańcami będzie kontaktował się projektant, który będzie ustalał przebieg sieci kanalizacyjnej i sporządzi projekt budowlany. II etapem będą starania o pozyskanie dotacji z Unii Europejskiej oraz zapewnienie środków w budżecie gminy Radziemice na wkład własny. III etapem będzie budowa kanalizacji.

Cały proces wybudowania kanalizacji może trwać łącznie do kilku lat.

Jeśli mieszkańcy gminy Radziemice wyrażą zgodę na powstanie dokumentacji to istnieje duża szansa, że sieć kanalizacyjna powstanie. Ważną rzeczą jest też świadomość, że jeżeli działka ma dostęp do sieci kanalizacyjnej oraz do sieci gazowej to wartość nieruchomości znacznie się zwiększa.

Brak zgód mieszkańców na zrobienie dokumentacji kanalizacyjnej skutkować będzie niemożliwością zrealizowania kanalizacji, bądź koniecznością pominięcia centrum Radziemic w budowie kanalizacji.

info: UG Radziemice

Proszowice - najnowsze informacje