czwartek, 29 sierpnia 2019 06:41

Gorlice: Milionowe inwestycje na drogach, ale trzeba jeszcze poczekać

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gorlice: Milionowe inwestycje na drogach, ale trzeba jeszcze poczekać

Miasto Gorlice planuje remont ul. Karwacjanów oraz budowę łącznika ulic: Stróżowkiej i Korczaka.

Miasto Gorlice stara się o środki zewnętrzne na remont ul. Karwacjanów oraz budowę łącznika ul. Stróżowskiej i ul. Korczaka. Wnioski o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2020 już zostały złożone.

– Ulica Karwacjanów to uczęszczana droga, którą poruszają się zarówno odwiedzający gorlicki cmentarz, jak i właściciele okolicznych posesji. Obecnie ulica jest w złym stanie technicznym, dlatego przygotowane zadanie „Rozbudowa drogi gminnej Nr 270298K w Gorlicach (ul. Karwacjanów) w km 0+064,65 - km 0+304,20 z odwodnieniem oraz przebudową i zabezpieczeniem sieci uzbrojenia terenu” jest tak ważne do realizacji – podaje Urząd Miejski w Gorlicach.

Według szacunków, wartość zadania to 1 381 977,55 zł. Miasto liczy na dofinansowanie w wysokości 683 140,52 zł.

Z kolei łącznik ul. Korczaka z ul. Stróżowską stanie się alternatywną drogą dla mieszkańców osiedla Korczaka.

– Zadanie „Budowa odcinka Nr I drogi gminnej 270420K w km od 0+20,32 do km 0+383,68 oraz budowy odcinka Nr II (sięgacza) drogi gminnej 270420K w Gorlicach - w km 0+000 do km 0+054,9 w miejscowości Gorlice” zakłada połączenie ul. Stróżowskiej (za cmentarzem żydowskim) z niedawno wyremontowanym fragmentem ul. Korczaka (za cmentarzem wojennym nr 91). Dodatkowo droga ta poprawi skomunikowanie dwóch gorlickich miejsc pamięci – podkreślają gorliccy urzędnicy.

Koszt tego zadania to 2 321 467,33 zł, a planowane dofinansowanie – 1 140 254,79 zł.

Jeśli miasto uzyska spodziewane dofinansowanie, prace planowane są już na luty 2020. Cała dokumentacja i wszelkie uzgodnienia są już bowiem w komplecie.

Urząd Miejski w Gorlicach podaje również, że w przyszłym roku zamierza złożyć kolejny wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Chodzi o remont ulic Nadbrzeżnej, Garbarskiej oraz Blich. Obecnie trwają procedury administracyjne i uzyskiwanie stosownych decyzji, które umożliwią w przyszłości rozpoczęcie prac.

Gorlice - najnowsze informacje