środa, 25 września 2019 10:00

Gorlice: Szkolenie w zakresie postępowań z niebezpiecznymi przesyłkami

Autor Filip Kuras
Gorlice: Szkolenie w zakresie postępowań z niebezpiecznymi przesyłkami

Jak postępować z przesyłką potencjalnie niebezpieczną? Co zrobić, kiedy otrzymamy informację o możliwości podłożenia ładunku wybuchowego? Tego mogli dowiedzieć się uczestnicy szkolenia, które 20 września  2019 roku odbyło się w sali audiowizualnej Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach.

Z inicjatywy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gorlicach, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gorlicach oraz Komendy Powiatowej Policji w Gorlicach, w ostatni piątek zorganizowane zostało szkolenie pod nazwą „Postępowanie z przesyłką niebezpieczną oraz postępowanie w przypadku otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego”. Skierowane ono było do podmiotów, w których funkcjonują biura podawcze, a ich pracownicy mogą być potencjalnie narażeni są na kontakt z niebezpieczną przesyłką. Wśród nich znaleźli się m.in. przedstawiciele urzędów i instytucji administracji publicznej, szkół, przedszkoli,  szpitala oraz innych placówek służby zdrowia funkcjonujących na terenie powiatu gorlickiego, a także przedstawiciele stacji sanitarno-epidemiologicznych z powiatów jasielskiego, nowosądeckiego, strzyżowskiego i tarnowskiego. Łącznie w szkoleniu udział wzięło niemal 120 osób.

W czasie szkolenia przedstawiciele instytucji organizujących przedsięwzięcie omówili zasady postępowania z przesyłką podejrzaną lub niewiadomego pochodzenia, sposoby ich rozpoznawania oraz procedury, jakie należy wdrożyć w takiej sytuacji – od zabezpieczenia miejsca zdarzenia, przez powiadomienie odpowiednich służb , do podjęcia przesyłki i dochodzenia epidemiologicznego.

źródło: KWP Gorlice

Gorlice - najnowsze informacje