czwartek, 16 września 2021 10:05

Gorlice. To będzie przełomowa inwestycja. Ręce mogą zacierać przede wszystkim rowerzyści

Autor Aleksandra Tokarz
Gorlice. To będzie przełomowa inwestycja. Ręce mogą zacierać przede wszystkim rowerzyści

Nowy ciąg pieszo-rowerowy sprawi, że rowerzyści bez problemu przejadą, a piesi bezpiecznie przejdą od Moszczenicy w stronę Golic i Łużnej. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została właśnie wydana.

Inwestycja polega m.in. na rozbudowie lewego pasa jezdni drogi wojewódzkiej i budowie ścieżki pieszo-rowerowej na całym odcinku inwestycji, a także budowie: chodnika, kanalizacji deszczowej oraz przebudowie: zjazdów indywidualnych i publicznych, oświetlenia drogowego.

- Planowana rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 977 zniweluje ruch pieszy i rowerowy z jezdni drogi wojewódzkiej, co doprowadzi do poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego, przez eliminację incydentów z udziałem pieszych - informuje Urząd Wojewódzki.

Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Inwestorem jest Wójt gminy Moszczenica z Zarządem Województwa Małopolskiego.

fot. Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Gorlice - najnowsze informacje