piątek, 18 września 2020 11:07

Górnicy Kopalni Brzeszcze nie zgadzają się z planami rządu - zapowiadają walkę!

Autor Wiktoria Mitura
Górnicy Kopalni Brzeszcze nie zgadzają się z planami rządu - zapowiadają walkę!

15 września trzy Organizacje Związkowe zawarły porozumienie i powołały Komitet Protestacyjno-Strajkowy w ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A. Górnicy sprzeciwiają się planowi rządu, który niesie za sobą likwidacje wielu tysięcy stanowisk pracy. Górnicy zapowiadają walkę.

Reprezentatywne Organizacje Związkowe, które działają w ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A., czyli:

  • NSZZ Solidarność ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A.
  • Forum Związków Zawodowych ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A.
  • OPZZ ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A.

zawiązały między sobą porozumienie. Na wniosek Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Regionu Śląsko-Dąbrowskiego postanowiły powołać 15 września komitet protestacyjno-strajkowy z ZG Brzeszcze Tauron Wydobycie S.A.

Dlaczego górnicy podjęli taką decyzję?

Górnikom zależy na utrzymaniu swoich miejsc pracy, a plan rządu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030 oraz Polityka Energetyczna Polski do 2040 roku sprawia, że czują się zagrożeni.

Górnicy są zaniepokojeni. Jak piszą w zawartym porozumieniu: „Rząd Polski ślepo realizuje politykę Unijną likwidującą wiele tysięcy miejsc pracy nie przedstawiając żadnych alternatywnych rozwiązań”. Polityka, o której mowa prowadzi do zmniejszenia wydobycia węgla oraz niestety likwidacji kopalń. A co za tym idzie? Zwiększenie importu węgla do Polski. Czy to ma sens?

Załoga Kopalni Brzeszcze jest zbulwersowana, ale zarazem zdeterminowana. Górnicy podkreślają, że są gotowi walczyć w obronie miejsc pracy w ich środowisku.

„Nie ma i nie będzie zgody na tego typu działania” – podkreślają w dokumencie porozumienia.

Porozumienie skierowali do:

  • Załogi Kopalni Brzeszcze,
  • MKPS Region Śląsko-Dąbrowski,
  • Dyrekcja ZG Brzeszcze,
  • Zarząd Tauron Wydobycie S.A.,
  • Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki,
  • Krajowa Sekcja Górnictwa Węgla Kamiennego.

Poniżej przedstawiamy pełną treść porozumienia.

Oświęcim

Oświęcim - najnowsze informacje