wtorek, 25 stycznia 2022 14:43

„Hiszpańskie staże – przyszłością młodzieży ZDZ ”

Autor Artykuł zewnętrzny
„Hiszpańskie staże –  przyszłością młodzieży ZDZ ”

W roku 2021/2022 uczniowie Technikum w Kazimierzy Wielkiej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach, kształcący się w zawodach technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik budownictwa wzięli udział w realizacji projektu POWER VET zatytułowanego „Hiszpańskie staże – naszą przyszłością”.

Program zakładał odbycie 4 – tygodniowych praktyk i staży zawodowych dla 20 uczniów w Hiszpanii w rejonie Walencji, w miejscu o wielkich tradycjach kulinarnych i stale rozbudowującej się infrastrukturze. Część uczniów miała okazję odbycia praktyk oraz staży w restauracjach, których właścicielem jest szef z gwiazdą Michelin. Przed wyjazdem młodzież odbyła przygotowanie z języka hiszpańskiego przeprowadzone przez profesjonalnego lektora, oraz szkolenie BHP. Szkoła jako instytucja wysyłająca zapewniła uczniom opiekę pedagogiczną, ubezpieczenie i Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego.

Projekt był ukierunkowany na poprawienie kompetencji zawodowych i kluczowych uczniów w celu wykorzystywania zdobytych umiejętności w dalszym kształceniu i na rynku pracy. W czasie realizacji projektu młodzież poznała nowe techniki kulinarne w zakresie kuchni hiszpańskiej i śródziemnomorskiej, praktyczne aspekty procedur zapewnień systemów jakości w zakresu gastronomii obowiązujące w krajach Unii Europejskiej, takie jak: Dobra Praktyka Higieniczna (GHP), Dobra Praktyka Produkcyjna (GMP), Systemy Analizy Zagrożeń Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP).  „Budowlańcy” zaś poznali techniki i technologie stosowane w hiszpańskiej branży budowlanej jak również organizację i funkcjonowanie hiszpańskich przedsiębiorstw w europejskiej przestrzeni gospodarczej. Realizacja staży oraz praktyk przyczyniła się do kształtowania myślenia, postrzegania ekonomicznego, organizacyjnego i technicznego w tych branżach. Uczestnicy doskonalili znajomość branżowego języka angielskiego oraz poznali podstawy języka hiszpańskiego.

Firma, która przyjmowała młodzież na staże i praktyki w Hiszpanii to Europa Movilidad Estiudantil. Zapewniła ona zakwaterowanie i wyżywienie, opiekę i pomoc merytoryczną, prawidłowe, zgodnie z programem odbycie praktyk i staży oraz pomoc medyczną. Warto dodać, że w dniach wolnych od pracy młodzież miała okazję poznać bliżej piękny region Hiszpanii. W ramach wycieczek kulturowych młodzież zwiedziła m.in.: Muzeum Ceramiki, dawną Giełdę Jedwabiu, katedry – gdzie mieści się siedziba diecezji miasta Walencja, wieżę Torres de Serranos z XIV w., Muzeum Ognia, Muzeum Sztuk Pięknych, biopark oraz oceanarium.  Młodzież wraz z opiekunem wybrała się również do sąsiednich miejscowości: Benidorm, Altea i Calpe.

Po powrocie uczniowie otrzymali potrzebne na dzisiejszym europejskim rynku pracy dokumenty m.in.: Certyfikat Europass Mobilność opisujący zdobyte kwalifikację, dokument Europass CV. Umiejętności i kompetencje poparte zostały także certyfikatem wydanym przez EME i certyfikatem uznanych punktów ECVET.

Proszowice - najnowsze informacje