środa, 5 lipca 2023 05:42

I etap budowy najważniejszej inwestycji w historii Gminy Spytkowice zakończony!

Autor Mirosław Haładyj
I etap budowy najważniejszej inwestycji w historii Gminy Spytkowice zakończony!

W ubiegłym roku rozpoczęto jedną z najważniejszych inwestycji w historii Gminy Spytkowice, czyli budowę nowej oczyszczalni ścieków. W ramach I etapu prac wybudowano m.in. bioreaktor oraz zbiornik osadu nadmiernego o średnicy wewnętrznej 8,5 m i wysokości 7,2 m, doprowadzono przyłącza mediów, a obiekt wyposażony został w instalacje sanitarne.

Wybudowana w latach 90-tych ubiegłego wieku istniejąca oczyszczalnia nie spełnia aktualnych norm i parametrów oczyszczania ścieków. Ponadto jest obiektem typu rolniczego, która nie nadaje się do oczyszczania ścieków komunalnych. Dodatkowo,  jej przepustowość nie pozwala na podłączanie kolejnych domostw do sieci kanalizacji sanitarnej, dlatego podjęto decyzję o jej rozbiórce i  budowie nowego obiektu. 27 czerwca br. z powodzeniem zakończyliśmy I etap tej inwestycji.

Uroczystość odebrania tego ważnego projektu odbyła się w obecności wielu prominentnych Gości m.in. Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Posła na Sejm RP Krzysztofa Kozika, Asystenta Pani Premier Beaty Szydło oraz Dyrektora Biura Poselskiego Posła Rafała Bochenka Waldemara Łozińskiego, Dyrektora Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego Piotra Hajnosza, Przedstawicieli firmy OTECH – wykonawcy inwestycji oraz Przewodniczącego Rady Gminy Spytkowice Jerzego Piórowskiego wraz z Radnymi. Była to możliwość do rozmowy oraz przedstawienia sukcesów samorządu, a także zaprezentowania inwestycji przeprowadzonej przez Gminę Spytkowice przy współudziale środków pozyskanych z budżetu państwa.

- Cieszę się, że mogę uczestniczyć razem z Wami w tym ważnym wydarzeniu. Obiekt jest imponujący, mam nadzieję, że równie szybko uda się zakończyć II etap inwestycji, a także zrealizować kolejne marzenie, czyli jak największe podpięcie Mieszkańców do kanalizacji – mówił w trakcie uroczystości Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita.

W ramach I etapu prac wybudowano m.in. bioreaktor oraz zbiornik osadu nadmiernego o średnicy wewnętrznej 8,5 m i wysokości 7,2 m, doprowadzono przyłącza mediów, a obiekt wyposażony został w instalacje sanitarne. Celem wspomagania procesu oczyszczania biologicznego wybudowana została stacja PIX-u – dozownia koaglutanu. Bezpośrednio do budynku technicznego od strony zachodniej przylega magazyn osadu w postaci zadaszonej wiaty, który będzie służył do składowania odwodnionego i shigienizowanego osadu. Wykonano także sieci międzyobiektowe, których budowa jest konieczna z uwagi na dostępność terenu budowy i ukształtowania terenu wokół przewidzianych do realizacji obiektów. Wartość zadania wyniosła nieco ponad 12 mln zł. Realizacja nie byłaby możliwa gdyby nie wsparcie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 5,5 mln zł.

- Dzisiaj mamy dzień szczególny, ponieważ minęło troszkę ponad 2 lata od pamiętnego dnia 19 lutego 2021 roku, kiedy to pokazywałem Panu Wojewodzie starą oczyszczalnię i wskazywałem na konieczność budowy nowej. Dziś mogę spotkać się z Państwem i oddać do użytku I etap inwestycji, która jest ważna dla rozwoju Gminy Spytkowice. Jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii naszego samorządu, ponieważ nie było wcześniej tak potężnej, jeśli chodzi o wartość, inwestycji – mówił wójt gminy Mariusz Krystian.

Kolejnym punktem programu było oficjalne podpisanie umów na budowę II etapu inwestycji. Umowy parafowali: Wójt Gminy Spytkowice Mariusz Krystian, Skarbnik Gminy Alina Antosz, Prezes Zarządu firmy OTECH Tomasz Druciak oraz Wiceprezes Zarządu Dominik Wojtas. Podpisaniu umowy towarzyszyli: Wojewoda Małopolski, Poseł na Sejm RP, Dyrektorzy Biur Poselskich, Przewodniczący Rady Gminy oraz Kierownik Referatu Planowania, Przygotowania i Realizacji Inwestycji Pan Marek Opyrchał. Ta doniosła chwila była świadectwem wspólnych wysiłków i zaangażowania wszystkich zaangażowanych stron w realizację tego istotnego przedsięwzięcia.

W ramach zawartej umowy na II etap inwestycji, prace wykonawcze obejmą m.in.: wyposażenie technologiczne obiektów i budowę nowej stacji zlewczej wraz z pełnym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym. Po wykonaniu wszystkich robót rozpoczną się prace rozruchowe nowo powstałych obiektów, a następnie przełączenie istniejącego ciągu oczyszczania na nowe obiekty. Na poniższe zadanie Gmina Spytkowice pozyskała  z  Rządowego Funduszu Polski Ład  Program Inwestycji Strategicznych kwotę blisko 14,5 mln zł. Wartość zadania w II etapie wynosi ponad 17 milionów złotych.

Budowa oczyszczalni ścieków to ważny krok w kierunku ochrony środowiska i zapewnienia czystego środowiska dla mieszkańców Małopolski. Budowa nowej oczyszczalni pozwoli na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i objęcie nią kolejnych sołectw gminy.

Inf. i foto: UGS

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka