środa, 9 września 2020 13:31

Iwkowa. Skażona woda!

Autor Emilia Gara
Iwkowa. Skażona woda!

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku stwierdził brak przydatności wody z wodociągu spółki wodnej Iwkowa NAGÓRZE do spożycia, w tym do przygotowywania posiłków oraz do celów higienicznych.

8 września 2020r. w punkcie czerpalnym (punkcie zgodności), umiejscowionym w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwkowa Nagórze (kran w kuchni) sanepid stwierdził pogorszenie się parametrów mikrobiologicznych wody, spowodowanej wystąpieniem w ocenianej wodzie bakterii Escherichia coli w ilości 6 j.t.k. w 100 ml, co nie spełnia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz.  2294 z późn. zm.).  

Wodę pochodzącą z wodociągu publicznego Iwkowa-Nagórze można jedynie używać do celów sanitarnych tj. spłukiwania toalet. Administratora wodociągu zobowiązano do podjęcia działań naprawczych. W najbliższych dniach zostanie wydany kolejny komunikat.

Inf. PSSE Brzesko/UM Iwkowa

Fot.: Pixabay

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje