piątek, 26 marca 2021 07:49

Jak będą wyglądały święta wielkanocne w Diecezji Tarnowskiej? Są wytyczne biskupa

Autor Aleksandra Tokarz
Jak będą wyglądały święta wielkanocne w Diecezji Tarnowskiej? Są wytyczne biskupa

Zgodnie z informacjami przekazanymi podczas dzisiejszej konferencji prasowej przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, od 27 marca w miejscach kultu religijnego będzie obowiązywał nowy limit osób. Wskazania na zbliżające się święta Wielkiej Nocy przedstawił także biskup tarnowski Andrzej Jeż.

W kościołach 1 osoba na 20m2. To nowy limit, który będzie obowiązywał od soboty, 27 marca. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowanie 1,5 m odległości od innych osób.

Dziś pojawiły się także wskazania biskupa tarnowskiego. - W kontekście zaostrzenia restrykcji związanych z pandemią COVID-19 przypominam o udzielonej dyspensie ogólnej od obowiązku uczestnictwa we Mszy św. w niedziele i święta nakazane (z dn. 16.10.2020), która nadal obowiązuje. Proszę wiernych świeckich, aby podejmując decyzję o uczestnictwie w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia wzięli pod uwagę, że może się to wiązać z pozostawaniem na zewnątrz kościoła, z powodu nałożonych limitów osób, które mogą w nim przebywać jednocześnie. Zachęcam więc do łączenia się duchowo z tymi celebracjami za pośrednictwem różnego rodzaju transmisji - czytamy.

Ponadto "w trosce o dobro duchowe oraz zdrowie fizyczne zarówno wiernych, jak i duszpasterzy" ustanowiono normy dla Diecezji Tarnowskiej.

Kapłani proszeni są, by w najbliższych dniach umożliwili wiernym jak najszerszy dostęp do sakramentu pokuty i pojednania, zaś wyznaczając godziny dyżurów w konfesjonale uwzględnili także godziny wieczorne, aby osoby wracające z pracy miały możliwość przystąpienia do tego sakramentu. W ogłoszeniach parafialnych i na stronie internetowej należy poinformować wiernych o godzinach dyżurów, uczulając na to, że spowiedź w sąsiednich większych parafiach może być wręcz niemożliwa ze względu na dużą liczbę penitentów.

Msza Krzyżma zostanie odprawiona tradycyjnie w Wielki Czwartek w katedrze o godz. 9.00. - Zapraszam na nią jedynie księży dziekanów, prepozytów kapituł, a także księży pracujących w Kurii oraz instytucjach diecezjalnych - informuje biskup.

- Wszystkie obrzędy Triduum Paschalnego w miarę możliwości starajmy się zorganizować w sposób tradycyjny (w oparciu o wskazania Kalendarza Liturgicznego Diecezji Tarnowskiej), uwzględniając przy tym normy sanitarne oraz poniższe modyfikacje - czytamy.

Modyfikacje dotyczą:

  • pominięcia we Mszy Wieczerzy Pańskiej obrzędu mycia nóg,
  • w Liturgii Męki Pańskiej:

a) "modlitwie powszechnej po wezwaniu 9 należy dołączyć wezwanie wraz z oracją końcową, zatwierdzone dla Polski przez Kongregację Kultu Bożego w 2020 r.

b) Zalecana jest pierwsza forma wniesienia Krzyża i odsłonięcie jego ramion w prezbiterium.

c) Podczas Adoracji Krzyża tylko przewodniczący może dokonać oddania czci przez pocałunek. Pozostali adorują Krzyż przez podejście i przyklęknięcie lub skłon, z zachowaniem odpowiedniej odległości między uczestnikami. Należy pouczyć wiernych, by nie całowali Krzyża.

d) Jeśli celebracja jest transmitowana, to z myślą o osobach łączących się z domów, celebrans na zakończenie adoracji powinien podnieść Krzyż i tak go trzymać przez pewien czas w milczeniu, aby wierni mogli oddać duchowo cześć Krzyżowi.

e) Należy pozostawić krzyż i świece w prezbiterium, aby wierni mogli adorować krzyż z właściwej odległości. W okresie epidemii zakazuje się adoracji przez ucałowanie i dotykanie".

- Należy pamiętać, że w Wielki Piątek Komunię św. mogą przyjąć tylko ci, którzy uczestniczą w Liturgii Męki Pańskiej, lub chorzy w domach (nie wolno rozdawać jej nawet przy okazji nabożeństwa drogi krzyżowej). Ponieważ w tym roku przypada wtedy pierwszy piątek miesiąca, warto przypomnieć, że osoby odprawiające praktykę dziewięciu pierwszych piątków miesiąca, które nie będą mogły uczestniczyć w Liturgii Męki Pańskiej i przyjąć Komunii św. wynagradzającej, nie przerywają jej w ten sposób i będą mogły ją kontynuować w kolejnym miesiącu. Ponadto należy pamiętać, iż w Wielką Sobotę Komunię św. zanosi się tylko umierającym jako wiatyk - dodaje biskup.

Błogosławieństwo pokarmów w Wielką Sobotę można zorganizować na placu przykościelnym, lub w innym stosownym miejscu na zewnątrz budynku. W tym przypadku nie obowiązuje limit uczestników zgromadzenia, a jedynie przepisy dotyczące zachowania dystansu oraz zasłaniania ust i nosa. - Należy przy tym zadbać o odpowiednie nagłośnienie, zachowanie właściwej powagi tego obrzędu i atmosferę modlitwy oraz zachęcić do nawiedzenia Grobu Pańskiego - poinformowano.

- Mając na uwadze, że obrzęd błogosławieństwa pokarmów prawdopodobnie zgromadzi wiele osób, które w okresie pandemii rozluźniły więź ze wspólnotą parafialną (zwłaszcza rodziny z dziećmi), proszę duszpasterzy o wygłoszenie wtedy krótkiej egzorty mającej wymiar ewangelizacyjny i zachęcającej do odnowienia wiary i praktyk religijnych - czytamy w dalszej części komunikatu.

- Zachęcam wszystkich do modlitwy w gronie rodzinnym, zwłaszcza przed tradycyjnym śniadaniem w Niedzielę Wielkanocną. Pomocą w tym względzie może służyć załączony wzór modlitwy - poinformował biskup. - Bardzo proszę, aby w Niedzielę Wielkanocną i w Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy umożliwić o wyznaczonych godzinach przyjęcie Komunii św. wiernym, którzy będą łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisję Mszy św. za pośrednictwem mediów.

fot. ilustracyjne

Tarnów - najnowsze informacje