poniedziałek, 8 listopada 2021 11:37

Jarubas: PE chroni użytkowników sieci przed nadużyciami cyfrowych gigantów

Autor Głos 24
Jarubas: PE chroni użytkowników sieci przed nadużyciami cyfrowych gigantów

W minionym tygodniu Europosłowie Komisji Przemysłu Badań i Energii przyjęli stanowisko ws. projektu rozporządzenia o Rynkach Cyfrowych (Digital Markets). Proponowane w nim rozwiązania mają chronić europejskich użytkowników sieci przed nadużyciami cyfrowych gigantów i odpowiedzieć na wyzwania, takie jak wyłączenie ostatnio dostępu do serwisu Facebook lub nadużywanie algorytmów.

Grupa EPL powierzyła negocjacje treści tego rozporządzenia europosłowi Adamowi Jarubasowi.

– Dokument ma przywrócić konkurencyjność dla europejskich firm i użytkowników oraz uczciwe zasady na wspólnym rynku cyfrowym zdominowanym przez cyfrowych gigantów jak Facebook czy Google - tzw. strażników dostępu. Stali się oni dzisiaj niepomijalnymi pośrednikami między użytkownikami i przedsiębiorcami – mówi Adam Jarubas.

Rozporządzenie ma zmienić dotychczasowe podejście do rozliczania naruszeń konkurencyjności przez największe firmy cyfrowe. Pozwoli Komisji Europejskiej egzekwować na bieżąco nowe obowiązki, w miejsce dotychczasowych wieloletnich procesów sądowych. Komisja Europejska ma uzyskać szereg uprawnień dochodzeniowych, kontroli danych, algorytmów, przesłuchań, prawo karania strażników dostępu - nawet do 10% rocznego globalnego obrotu, czy możliwości podziału firm w przypadku naruszeń.

Kluczową kwestią w rozporządzeniu jest katalog podstawowych usług platformowych będący podstawą nadawania statutu strażnika dostępu. Komisja Europejska zaproponowała takie usługi jak platformy sprzedaży online, wyszukiwarki, serwisy społecznościowe, platformy udostępniania wideo, komunikatory internetowe, systemy operacyjne, usługi w chmurze czy usługi reklamowe. Europosłowie Komisji Przemysłu proponują by uzupełnić ten katalog o przeglądarki internetowe, cyfrowych asystentów głosowych (jak Siri czy Alexa).

– Ograniczyliśmy możliwość wykorzystania danych do profilowania i mikrotargetowania. Użytkownik powinien być pytany czy można używać jego danych, a odmowa nie może prowadzić do pogorszenia usługi – mówi Adam Jarubas. Do obowiązków wynikających z rozporządzenia dodano m.in. wymóg interoperacyjności komunikatorów internetowych jak np. WhatsApp czy Messenger i sieci społecznościowych jak np. Facebook czy Twitter. Chodzi o to by strażnicy umożliwili interakcję i komunikowanie się takich samych usług innych firm ze swoimi usługami. Na tej samej zasadzie jak dziś możliwe są rozmowy telefoniczne między różnymi sieciami telefonicznymi czy wysyłanie maili między usługami poczty elektronicznej różnych firm.

Komisja szacuje, że wdrożenie rozporządzenia o rynkach cyfrowych wygeneruje w UE dodatkowy wzrost PKB o 1,5 % rocznie do 2030 r. i stworzy od 1 mln do 1,4 mln miejsc pracy.

Europa i świat

Europa i świat - najnowsze informacje