piątek, 16 lipca 2021 15:14

Jawność, czytelność i transparentność wydatków. Samorządy dla Polski domagają się sprawiedliwych zasad przy podziale środków z Program Inwestycji Strategicznych

Autor Marzena Gitler
Jawność, czytelność i transparentność wydatków. Samorządy dla Polski  domagają się sprawiedliwych zasad przy podziale środków z Program Inwestycji Strategicznych

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski opublikowało swoje stanowisko na temat Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. "Jawność, czytelność i transparentność wydatków jest podstawowym obowiązkiem instytucji publicznych, czego szczególnym przykładem są samorządy" - podkreśla organizacja skupiająca niezależnych samorządowców z całej Polski.

Stowarzyszenie Samorządy dla Polski, w którego władzach jest m.in burmistrz Wieliczki Artur Kozioł, opublikowało swoje stanowisko na temat Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Domagają się od polskiego rządu wprowadzenia do realizacji „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" szeregu zasad, które sprawią, że podział środków finansowych będzie transparentny. "Jawność, czytelność i transparentność wydatków jest podstawowym obowiązkiem instytucji publicznych, czego szczególnym przykładem są samorządy" - podkreśla organizacja skupiająca niezależnych samorządowców z całej Polski. Przytaczamy je w całości.

Stanowisko dotyczące "Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych".

Jako przedstawiciele polskich samorządów zawsze z aprobatą i poparciem przyjmujemy rządowe inicjatywy zwiększające możliwości inwestycji rozwojowych skierowanych w stronę naszych mieszkańców. Z zadowoleniem przyjęliśmy również zapowiedź nowego Programu Inwestycji Strategicznych, gdzie budżet pierwszego pilotażowego rozdania ma wynieść niebagatelną kwotę 20 mld zł dofinansowania.

Na specjalnym spotkaniu w dniu 25 czerwca 2021 r. z przedstawicielami korporacji samorządowych, strona rządowa przedstawiła założenia Programu. Zapowiedziano, te priorytet będą miały inwestycje realizowane przez samorządy o najniższych dochodach liczonych w oparciu o zasobność mieszkańców, co budziło pewne kontrowersje, ale dawało też nadzieję na faktyczne działanie zmierzające do likwidacji czy ograniczenia zapóźnień rozwojowych dotyczących niektórych obszarów Polski. Padła też deklaracja, że „Program" nie będzie kontynuacją niezwykle kontrowersyjnego i upolitycznionego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rzeczywistość okazała się jednak inna.

W dniu 1 lipca Rada Ministrów przyjęta uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Nie ma w niej kryterium dochodowego, a wręcz brak jakichkolwiek transparentnych kryteriów decydujących o sensowności przyznania środków. Powołanie się na cele przeciwdziałania COVID-19 jest czystym realizmem socjalistycznym.

Obsługę finansową ma zapewnić Bank Gospodarstwa Krajowego, a Komisję oceniającą wnioski powała Prezes Rady Ministrów - w której skład wejdą: trzej jego przedstawiciele i po dwóch - z ministerstwa ds. gospodarki, finansów publicznych, rozwoju gospodarczego oraz BGK. To Premier zatwierdza ostateczną listę inwestycji ujętych do dofinansowania, z możliwością dokonania dowolnych zmian.

Jest to niestety zapowiedź dystrybucji ogromnych publicznych pieniędzy bez jakiejkolwiek społecznej kontroli, co jest nie do przyjęcia w państwie demokratycznym, mającym aspiracje, a wręcz obowiązek pełnienia wiodącej funkcji w Unii Europejskiej. Jawność, czytelność i transparentność wydatków jest podstawowym obowiązkiem instytucji publicznych, czego szczególnym przykładem są samorządy.

Biorąc pod uwagę powyższe, domagamy się od polskiego rządu wprowadzenia do realizacji „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych" następujących zasad:

  • wprowadzenia szczegółowych, punktowych kryteriów oceny składanych przez samorządy wniosków wraz z możliwością odwołania się od decyzji Komisji, ostateczna decyzyjność Premiera nie może dawać mu możliwości wprowadzania dowolnych zmian;
  • w skład Komisji oceniającej wnioski powinni wchodzić przedstawiciele wszystkich korporacji samorządowych KWRiST;
  • upublicznienia całego procesu naboru i oceny, łącznie z listą rankingową uwzględniającą wnioski dofinansowane i oczekujące.
  • W przypadku pozostawienia naszych uwag bez odpowiedzi, zapowiadamy powołanie Społecznego Samorządowego Komitetu Monitorującego Wydatki „Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

1. Jacek Karnowski, prezydent Sopotu

2. Mirosław Lech, wójt gminy Korycin

3. Dorota Zmarzlak, wójt gminy Izabelin

4. Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku

5. Artur Kozioł, burmistrz Wieliczki

6. Jerzy Łużniak, prezydent Jeleniej Góry

7. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna

8. Rafał Trzaskowski, prezydent m. st. Warszawy

9. Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha

10. Andrzej Nowakowski, prezydent Płocka

11. Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi

12. Hanna Pruchniewska, burmistrz Pucka

13. Krzysztof Swat, burmistrz Krynicy Morskiej

14. Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka

15. Arkadiusz Wiśniewski, prezydent Opola

16. Anna Mieczkowska, prezydent Kołobrzegu

17. Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna

18. Elżbieta Anna Polak, marszałek województwa Lubuskiego

19. Mieczysław Struk, marszałek województwa Pomorskiego

20. Janusz Wróbel, burmistrz Pruszcza Gdańskiego

21. Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca

22. Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska

23. Beata Moskal-Staniewska, prezydent Świdnicy

24. Magdalena Kołodziejczak, wójt gminy Pruszcz Gdański

25. Grzegorz Gołuński, burmistrz Kartuz

26. Andrzej Dziuba, prezydent Tychów

27. Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia

28. Mirosław Augustyn, Starosta Tczewski

29. Marcin Gołaszewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi

30. Wojciech Kallas, burmistrz Debrzna

31. Damian Raczkowski, radny miasta Łodzi

32. Edward Maniura, burmistrz Miasta Lublińca

33. Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego

34. Rafał Bruski, prezydent Bydgoszczy

35. Marek Wojtkowski, prezydent Włocławka

36. Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica

37. Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy

38. Sebastian Nowaczkiewicz, Wójt Gminy Nowiny

39. Małgorzata Żebrowska-Piotrka, burmistrz Łomianek

40. Tomasz Zygnarowski, burmistrz Wąbrzeźna

41. Przemek Major, zastępca burmistrza Cieszyna

42. Michał Postek, zastępca wójta gminy Izabelin

43. Andrzej Olszewski, wójt Gminy Aleksandrów Kujawski

44. Zbigniew Szaleniec, burmistrz Czeladzi

45. Stanisław Piechula, burmistrz Mikołowa

46. Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje