poniedziałek, 3 sierpnia 2020 08:10

Juszczyńscy strażacy dostaną nowy wóz za 800 tys. zł!

Autor Mirosław Haładyj
Juszczyńscy strażacy dostaną nowy wóz za 800 tys. zł!

Urząd Miejski w Makowie Podhalańskim informuje, że kolejna jednostka OSP z terenu Gminy Maków Podhalański w najbliższym czasie wzbogaci się o nowy samochód ratowniczo-gaśniczy.

Tym razem dzięki staraniom Druhów Jednostki OSP Juszczyn, działaczy OSP Juszczyn, Posła na Sejm RP Filipa Kaczyńskiego oraz Burmistrza Makowa Podhalańskiego, Pawła Sali Jednostka OSP Juszczyn otrzymała wsparcie ze środków zewnętrznych na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4.

28 lipca prezes OSP Juszczyn, Tadeusz Sałapatek podpisał umowę z Firmą Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. z Bielska-Białej na wykonanie i dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault D.

Firma ta w przeprowadzonym przez Gminę Maków Podhalański postępowaniu przetargowym złożyła najkorzystniejszą ofertę. Średni samochód ratowniczo-gaśniczy zostanie wykonany do 30 listopada za kwotę 789 414,00 złotych.

Środki na realizację zadania pochodzić będą z następujących źródeł:

  • Środki własne OSP Juszczyn – 209 414 złotych
  • Środki z budżetu Gminy Maków Podhalański – 150 000 złotych
  • Środki finansowe z NFOŚiGW / WFOŚiGW – 380 000 złotych
  • Środki finansowe przekazane przez zakład ubezpieczeń – 50 000 złotych

Inf. i foto: UG Maków Podhalański

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje