sobota, 10 sierpnia 2019 06:00

Karniowice: Kompletna rewitalizacja, zwłaszcza na Błoniach Karniowickich

Autor Anna Piątkowska-Borek
Karniowice: Kompletna rewitalizacja, zwłaszcza na Błoniach Karniowickich

Plany inwestycyjne w Karniowicach (gmina Trzebinia) są imponujące.

Do końca września na Błoniach Karniowickich powstanie ścieżka do jazdy na rolkach oraz miejsca postojowe. Koszt inwestycji to ponad 269,6 tys. zł. Prace zlecono wyłonionej w przetargu firmie Krisbud.

Na Błoniach Karniowickich planowany jest także montaż kamery. Ale to nie wszystko.

Na ostatnim zebraniu wiejskim w Karniowicach mieszkańcy zadecydowali o przekazaniu 10 tys. zł z Funduszu Sołeckiego na aktualizację dokumentacji projektowej „Błonia Karniowickie – zagospodarowanie terenu na cele kulturalno-sportowe”. Wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został już złożony. Jak wyjaśnił mieszkańcom Karniowic burmistrz Trzebini Jarosław Okoczuk, wniosek jest w trakcie dalszej oceny przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.

A co ma powstać na Błoniach Karniowickich?

Zakres prac przewidzianych w ramach inwestycji jest spory. Błonia zmienią się nie do poznania. Planowana jest siłownia zewnętrzna, urządzenia do zabaw dla dzieci, elementy małej architektury, stojaki na rowery, latarnie, kosze itd. Przewidziano też nasadzenie roślin.

– Całość zadania szacowana jest na blisko 549 tys. zł, zaś wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 200 tys. zł. Jeśli pieniądze będą, roboty rozpoczną się w przyszłym roku – informuje Urząd Miejski w Trzebini.

To nie jedyne inwestycje w Karniowicach. Jak poinformował Urząd Miejski w Trzebini, planowane jest też oświetlenie ul. Szybowej i konserwacja potoku Karniowskiego (na ten cel gmina przekazała 10 tys. zł Wodom Polskim). Remontu doczeka się też budynek Wiejskiego Domu Kultury w Karniowicach – mieszkańcy przeznaczyli na ten cel 14 tys. zł z tegorocznego Funduszu Sołeckiego.

Chrzanów - najnowsze informacje