piątek, 15 października 2021 09:25

Kierowcy w szoku. Popularna "Wudyka" jest nie do poznania…

Autor Mirosław Haładyj
Kierowcy w szoku. Popularna "Wudyka" jest nie do poznania…

Kierowcy korzystający z drogi gminnej łączącej Zebrzydowice ze Stanisławem Dolnym popularnie nazwanej „Wudyka” w miejscowości Zebrzydowice… nie mogą jej poznać. Wszystko dzięki dokonania kompleksowej przebudowy drogi wraz z budową oświetlenia.

Inwestycja została podzielona na dwa etapy, w pierwszym zostało wykonane oświetlenie, a w drugim droga została gruntownie przebudowana. W pierwszym etapie prac wykonano oświetlenie na całym odcinku drogi, na blisko 1 km 500 m, zostało wybudowane oświetlenie, zainstalowano 18 lamp LED.

Teraz zakończyły się prace związane z modernizacją drogi, na odcinku 1 km 476 m wykonano przebudowę nawierzchni jezdni w zakresie jej poszerzenia i zwiększonego obciążenia, tym samym droga stała się bezpieczniejsza. Co ciekawe, dzięki wybudowaniu chodnika droga stała się też popularnym miejscem spacerowym, albowiem właśnie z tego miejsca rozpościera się panorama na Kalwarię, Sanktuarium i Lanckoronę.

Przebudowano pobocza, wykonano ciąg pieszy o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Wykonano kanał technologiczny, wykonano remont zjazdów do posesji, niezbędne urządzenia odwadniające drogę oraz wprowadzono nowe oznakowanie drogi wraz z urządzeniami poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.

W środę 12 października, dokonano odbioru drogi w którym uczestniczyli min.: Burmistrz Miasta Augustyn Ormanty, Radni Marcin Ożóg, Mirosław Faber, Sołtysi Ireneusz Kowalczyk, Maciej Musiał, Marcin Zadora Asystent Posła RP, wykonawca, inspektor nadzoru i pracownicy Urzędu Miasta.

– Cieszymy się, że został zrealizowany postulat mieszkańców, panów radnych i sołtysów, którzy zabiegali o remont tego odcinka drogi. Jest to bardzo ważna droga gminna, łącząca sołectwa, można ją określać jako miniobwodnica

– mówił Burmistrz Augustyn Ormanty i dodał:

– Trzeba podkreślić, że ta inwestycja była możliwa dzięki otrzymanej dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Dziękuję za otrzymaną dotację Premierowi Mateuszowi Morawickiemu, Wojewodzie Łukaszowi Kmita, dziękuję również za pomoc Posłowi Filipowi Kaczyńskiemu.

Wartość prac wyniosła 1 mln 823 tys. zł, a zadanie zrealizowane zostało w ramach Funduszu Dróg Samorządowych przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 906 tys. co stanowi 50% kosztów, pozostała część została pokryta z budżetu Gminy Kalwaria Zebrzydowska.

Zadanie zostało zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowo-Transportowe HANDREM, wykonawca został wyłoniony w drodze przeprowadzonego postępowania przetargowego.

Fot. i inf.: UG Kalwaria Zebrzydowska

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje