piątek, 15 października 2021 08:57

Kolejna inwestycja w Gminie Drwinia. Będzie bezpieczniej!

Autor Mirosław Haładyj
Kolejna inwestycja w Gminie Drwinia. Będzie bezpieczniej!

To jedna z wielu inwestycji w poprawę bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych, bowiem samorząd gminy Drwinia od lat rozbudowuje infrastrukturę, z której mogą korzystać miłośnicy jednośladów.

W ostatnich latach na terenie gminy powstała sieć ścieżek pieszo-rowerowych. Tym razem wybudowany zostanie dwukierunkowy ciąg sieci ścieżek pieszo-rowerowych o szerokości 3,5 mb w terenach zabudowanych w pasie drogi wojewódzkiej DW 965 Zielona – Bochnia - Limanowa w miejscowościach: Mikluszowice (od cmentarza) oraz Gawłówek (do granicy) na odcinku odc. od 030 km 1+629 do odc. 040 km 0+510 o łącznej długości 1 486,00mb. Ponadto zadanie obejmować będzie budowę niezbędnej infrastruktury typu Bike&Ride i BikeStop, która powstanie w Gawłówku, Mikluszowicach, Dziewinie i Drwini oraz Park&Ride w Mikluszowicach.

Budowa parkingu P&R w Mikluszowicach obejmuje: utworzenie miejsc parkingowych dla samochodów osobowych w ilości 60 szt. w tym 4 stanowiska dla osób niepełnosprawnych, miejsce postoju dla 2 autobusów, miejsce parkingowe dla 4 rowerów. Teren będzie oświetlany solarnie.

Inf. i foto: UM Drwinia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje