niedziela, 28 lutego 2021 20:28

Kolejny duży węzeł drogowy w Krakowie będzie rozbudowany. Za 5 lat ma być gotowy

Autor Tomasz Stępień
Kolejny duży węzeł drogowy w Krakowie będzie rozbudowany. Za 5 lat ma być gotowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przygotowuje się do realizacji kolejnej dużej inwestycji na obrzeżach Krakowa. Chodzi o rozbudowę węzła autostradowego Kraków Południe, na skrzyżowaniu A4 i drogi krajowej nr 7 (Zakopianki). Po przebudowie ma między innymi poprawić się przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w kierunku Zakopanego. Zlikwidowana też będzie sygnalizacja świetlna.

Rozstrzygnięto właśnie przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla tej inwestycji. Złożyło ją konsorcjum MPRB (lider), Mosty Kraków (partner) oraz MP Infra (partner) wyceniając prace na ponad 1 mln 573 tys. zł.

– Pozostali, biorący udział w przetargu wykonawcy mają 10 dni na ewentualne odwołania od dokonanego wyboru. Jeżeli odwołań nie będzie podpiszemy umowę z wykonawcą, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę i rozpoczną się prace projektowe – informuje Iwona Mikrut z GDDKiA.

Zakres zadania obejmuje m.in. wykonanie opracowań geodezyjno-kartograficznych, geotechnicznych, geologicznych, Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami Koncepcji programowej (STEŚ-R, opracowań środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostateczności decyzji DŚU oraz ewentualnie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymaganego do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Wykonawca będzie musiał przygotować wielobranżowy projekt budowlany, materiały do wniosku o uzyskanie decyzji ZRID lub pozwolenia na budowę wraz z uzyskaniem decyzji. W czasie przetargu na roboty budowlane wykonawca dokumentacji będzie odpowiadał na pytania oferentów, a w trakcie budowy sprawował nad nią nadzór autorski.

Co zmieni się po rozbudowie węzła autostradowego Kraków Południe

Poprawa płynności ruchu na węźle A4 Kraków Południe możliwa jest tylko wówczas, gdy zwiększona będzie przepustowość na łącznicach autostrady z kierunku Katowic i Rzeszowa w kierunku Zakopanego. Konieczna jest likwidacja sygnalizacji świetlnej oraz przebudowa skrzyżowania z sygnalizacją świetlną na ulicy Taklińskiego i Poronińskiej. W ramach rozbudowy węzła uwzględnione są: budowa estakady, ronda na skrzyżowaniu ulic Poronińskiej i Taklińskiego z ul. Zakopiańską, podziemnego przejścia dla pieszych, murów oporowych, ekranów akustycznych, dróg serwisowych oraz przebudowa łącznic.

Są środki na przebudowę

O tym, że rozbudowa węzła A4 Kraków Południe jest potrzebna mówiło się od dawna, jednak by przystąpić do projektowania i później realizacji zadania niezbędne są środki finansowe. 5 października 2020 r. minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisał program inwestycji, co umożliwiło rozpoczęcie przygotowań i ogłoszenie przetargu.

Partycypację w kosztach odszkodowań i części robót deklaruje też miasto Kraków, w granicach którego zlokalizowana będzie inwestycja. Zostanie zawarte porozumienie z miastem Krakowem w sprawie współfinansowanie tego zadania.

Węzeł Kraków Południe – rozbudowa jest konieczna

Węzeł rozprowadza ruch pomiędzy Południową Autostradową Obwodnicą Krakowa A4, DK7 (Zakopianką) i miastem Kraków. Według prowadzonych obserwacji natężenia ruchu, na tym odcinku autostrady przejeżdża już średnio ponad 70 tys. pojazdów na dobę. W godzinach szczytów komunikacyjnych jeden z pasów autostrady na obu jezdniach jest blokowany przez pojazdy oczekujące na włączenie się do DK7 w kierunku południowej granicy Polski (DK7 i DK47) oraz w kierunku Bielska Białej i Cieszyna (zjazd z DK7 na DK52 w Głogoczowie). Zatłoczona jest także ul. Zakopiańska, na której koncentruje się ruch z centrum miasta. Te potoki ruchu łączą się na miejskim odcinku DK7, gdzie na długości 1,3 km są cztery skrzyżowania z sygnalizacjami świetlnymi, co powoduje spiętrzenie ruchu, a kolejka samochodów czekających na zjazd z autostrady na południe Polski sięga często kilku kilometrów. Według generalnego pomiaru ruchu z 2015 r. na odcinku Zakopianki pomiędzy Krakowem i Głogoczowem przejeżdżało średnio ponad 40 tys. pojazdów na dobę.

Prace dokumentacyjne związane z rozbudową węzła A4 Kraków Południe zaplanowane są na lata 2021 – 2024, a realizacja robót na lata 2025 – 2026.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje