wtorek, 5 stycznia 2021 12:08

Kolejny krok do budowy Centrum Opieki Geriatrycznej w Wieliczce

Autor Marzena Gitler
Kolejny krok do budowy Centrum Opieki Geriatrycznej w Wieliczce

- Bardzo się cieszę, że zrobiliśmy kolejny krok w przygotowaniu budowy Centrum Opieki Geriatrycznej (Szpitala Geriatrycznego w Wieliczce) - mówi burmistrz Artur Kozioł. Placówka ma się znaleźć w strukturze Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie oraz została zgłoszona do listy inwestycji planowanych do realizacji w ramach Funduszu Odbudowy i Rozwoju do Krajowego Planu Odbudowy.

Centrum Opieki Geriatrycznej w zamierzeniach ma być modelowym ośrodkiem kompleksowej, zintegrowanej opieki nad osobami starszymi, odpowiadającym na potrzeby współczesnego społeczeństwa w skali regionu.

- Prowadzone dotychczas rozmowy z Zastępcą Prezydenta Miasta Krakowa obrazują jak bardzo potrzebne są kolejne kroki w kwestii zwiększenia dostępności i jakości opieki zdrowotnej nad osobami starszymi. Problem starzenia się populacji jest dużym wyzwaniem przed jakim stoi samorząd. To problem, który w czasach intensywnej transformacji zyskuje coraz większe znaczenie i ma wpływ na każdy aspekt życia - mówi Artur Kozioł. - Koncepcja budowy Centrum Opieki Geriatrycznej została przedstawiona Miejskim Podmiotom Leczniczym, które pozytywnie odniosły się do celowości koncepcji utworzenia COG.

Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie wyraziło wstępną gotowość do tego, aby Centrum Opieki Geriatrycznej wpisało się w jego strukturę, z kolei Szpital im. Stefana Żeromskiego w Krakowie na dalszym etapie prac zaprezentuje szczegółowe stanowisko w sprawie budowy COG.

- Przedstawiona koncepcja utworzenia Centrum Opieki Geriatrycznej wpisuje się w aktualne potrzeby mieszkańców. Powstanie Centrum rozwiązałoby obecny problem, którym jest brak jednostek, gdzie mogłyby trafić osoby z wielochorobowością w wieku podeszłym - przekonuje burmistrz Wieliczki.

Koncepcja dotycząca budowy Centrum Opieki Geriatrycznej na terenie Wieliczki została zgłoszona na listę inwestycji planowanych do realizacji w ramach Funduszu Odbudowy i Rozwoju do Krajowego Planu Odbudowy oraz do Ministerstwa Rozwoju i Infrastruktury.

zobacz też:

Wieliczka. Burmistrz Artur Kozioł: “Potrzeba nam dobrych wiadomości”
Jaki był 2020 rok? Jaki będzie następny? Co znalazło się w przyszłorocznym budżecie? To pytania na które odpowiada w wywiadzie Artur Kozioł Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka.
Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje