sobota, 16 października 2021 05:48

Komu zależy na oczernianiu Jana Pawła II? Dziś 43. rocznica wyboru papieża Polaka

Autor Mirosław Haładyj
Komu zależy na oczernianiu Jana Pawła II? Dziś 43. rocznica wyboru papieża Polaka

Dokładnie 43 lata temu, 16 października 1978 roku, metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła został wybrany na papieża i przybrał imię Jan Paweł II. Wybitny Małopolanin był pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch i najmłodszym z papieży, jakich wybrano od półtora wieku.

Wybór papieża Polaka wzbudził ogromne zainteresowanie mediów z całego świata. „Żyje bardzo ubogo, zajmuje mały pokoiczek, śpi mało, pracuje wiele” – mówiono o nim we włoskim radiu. Zdaniem znawców, potwierdzeniem ostatnich słów tej wypowiedzi był cały jego pontyfikat, przez wielu określany jako najbardziej charyzmatyczny w historii. Pontyfikat, którego znakiem rozpoznawczym były pielgrzymki papieża – wędrującego pasterza, pragnącego służyć Kościołowi w różnych krajach świata, wśród różnych ludów i narodów. Przypomnijmy, że Jan Paweł II w czasie swojej posługi w Stolicy Piotrowej odwiedził 132 kraje; najwięcej, bo aż 9 razy gościł w Polsce. Dzięki tym podróżom Polak szybko stał się symbolem nowego nurtu w Kościele – nurtu, którego głównym celem było prawdziwe otwarcie się na człowieka.

O znaczeniu tego wydarzenia porozmawialiśmy z ks. prof. dr hab. Tadeuszem Borutką, kierownikiem Katedry Socjologii Rodziny i kierownika dyscypliny nauki socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

Czas pomaga w wielu przypadkach właściwie ocenić wydarzenie historyczne, a tym bez wątpienia był wybór Polaka na Stolicę Piotrową. Jak zatem powinniśmy postrzegać to zdarzenie?
– Jest to wydarzenie bez precedensu w historii świata, gdyż po raz pierwszy na tronie św. Piotra zasiadł Papież –Słowianin, Papież – Polak, „pochodzący z dalekiego kraju”, pierwszy spoza Włoch od czasów holenderskiego papieża Hadriana VI (1522–1523), najmłodszy, bo 58 letni - od czasu wyboru papieża Piusa IX (który miał 54 lata), który był jednocześnie trzecim najdłużej urzędującym papieżem w historii, po św. Piotrze (30–67) i Piusie IX (1846–1878). Jego pontyfikat trwał blisko 27 lat. Był kapłanem, poetą, poliglotą, aktorem, pedagogiem, filozofem, naukowcem, mistykiem, nade wszystko człowiekiem mądrym i świętym! Doświadczył nędzy i trwogi drugiej wojny światowej oraz uciemiężenia systemu komunistycznego. Było to wydarzenie bez precedensu w historii, również z racji jego skutków. Mówi się, że dwóch ludzi przyczyniło się w sposób istotny do obalenia komunizmu w Związku Radzieckim i krajach Europy Wschodniej. Byli to: Ronald Reagan – prezydent USA, który zainicjował program gwiezdnych wojen, zabójczy dla gospodarki ZSRR oraz Jan Paweł II. Ten drugi odsłonił pustkę ideową komunizmu oraz uaktywnił moce moralne, tkwiące w narodach Europy Wschodniej, a płynące z inspiracji chrześcijańskiej.

Co dało nam to wydarzenie, poza obaleniem komunizmu?
– To on przypomniał światu, że Chrystus jest Odkupicielem człowieka, a człowiek drogą Kościoła. Pragnął gorąco, aby cały świat uwierzył w Chrystusa i nie lękał się Go, gdyż Chrystus niczego człowiekowi nie zabiera, a wszystko może mu dać - przede wszystkim życie wieczne. Roztaczał przed ludźmi blask Chrystusowej prawdy i nieustępliwie głosił Ewangelię życia. Pokazywał swoim przykładem, jak być odważnym, odnaleźć w sobie głębię wiary, jak stawać się narzędziem Bożego miłosierdzia. Jeśli jednak pontyfikat ten okazał się przełomowy, to właśnie jego osobowość oraz silna wiara poparta modlitwą i cierpieniem wpłynęła na ludzi Kościoła, wywarła na nich niezatarty ślad, zmieniła ich nieodwracalnie. „Jeśli powołanie moje i życie – dawniejsze i obecne – wyznał Ojciec Święty – było czynne – to jednak trzeba pamiętać, że najważniejszym czynem każdego dnia była Msza św.”. Jan Paweł II zawsze przechodził od modlitwy do czynu, przy czym modlitwa była czynnością najważniejszą. Był po prostu człowiekiem modlitwy i kontemplacji. Był, po św. Pawle VI, drugim papieżem podróżującym, sam siebie nazwał „papieżem pielgrzymem”, odwiedził aż 129 państw, w tym dziewięć razy swoją Ojczyznę, nawiązał bliskie kontakty z innymi religiami m.in. z Kościołem Prawosławnym i Anglikańskim, z Żydami, islamem. Spotkał się w Asyżu w 1986 r. na modlitwie z przywódcami religijnymi całego świata. Papież był wrażliwy na niesprawiedliwości, bronił pokoju w świecie, otaczał pasterską opieką osoby chore i samotne, dbał o biednych i uciemiężonych. Kochał dzieci i młodzież, którą zapraszał na Światowe Dni Młodzieży. Dbał o duchowieństwo i nowe powołania kapłańskie. Z miłością i ze zrozumiem słuchał każdego człowieka i każdemu chciał pomóc. Wyniósł do chwały ołtarzy jako błogosławionych aż 1340 osób, a jako świętych aż 493, w tym wielu Polaków, żeby tylko wspomnieć św. Maksymiliana, św. Jadwigę Wawelską, św. brata Alberta, św. Józefa Kalinowskiego i św. Faustynę. Jan Paweł II zainicjował także w Castel Gandolfo w latach osiemdziesiątych XX wieku, powszechny dialog cywilizacyjny intelektualistów z całego świata, na temat przyszłości ziemskiej cywilizacji i człowieka.

Ten ogromny religijny wkład w życie i odnowę Kościoła sięgał jednak także daleko poza obręb samego Kościoła. Jan Paweł II przemawiał dwa razy na forum ONZ. W jednym z przemówień zwrócił uwagę, że nie można być spokojnym w przypadku wolności deklarowanej przez komunistów, bo oni ze względów propagandowych podpiszą każdy dokument, trzeba natomiast uważnie śledzić wolność respektowaną,bo w tym względzie bardzo dużo jest nadużyć i faktycznej dyskryminacji.

W ostatnich czasach mamy do czynienia z bezprecedensowymi atakami na postać Jana Pawła II. W przestrzeni internetowej pojawiają się memy z wizerunkiem papieża Polaka, nieraz o obraźliwej, czy wręcz wulgarnej treści. Jak tłumaczyć takie zjawiska?
– To jest bolesne zjawisko i obraża nie tylko samego Jana Pawła II, ale także całą wspólnotę Kościoła i nas Polaków. Niektórzy posunęli się tak daleko, że żądali nawet dekanonizacji Jana Pawła II, nie zdając sobie sprawy z faktu, że kanonizacja jest nieomylną, a więc nieodwołalną decyzją Kościoła. Chcąc osłabić wpływ Jana Pawła II na Kościół i naród, atakuje się także papieża, pośrednio oskarżając jego bliskich współpracowników o różne nadużycia i moralne występki. Uderza się niesprawiedliwie nie tylko w Ojca Świętego, ale w całe jego otoczenie, aby osłabić zwłaszcza w ludziach młodych wrażliwość na Pana Boga. Jest to niestety celowe działanie pewnych sił w świecie: neoliberalnych i marksistowskich, którym zależy na tym, aby osłabić wiarę w Boga, aby przyćmić autorytet Kościoła. W ten sposób chce się powiedzieć, że nie ma świętości, nie ma autorytetów, nie ma moralności, ale jest pełna swoboda zachowań (prowadząca często do anarchizacji życia), względność prawdy ( a więc w konsekwencji bezideowość), wreszcie relatywizacja prawa, powodująca jego bezsilność wobec wielkich przekrętów ekonomicznych i nadużyć politycznych.

W kontekście ataków na postać Jana Pawła II nie sposób nie wspomnieć o oskarżeniach o ukrywanie przez niego pedofilii.
– Takie działanie i postępowanie jest konsekwencją wspomnianej wcześniej walki z Panem Bogiem i z Kościołem. Szuka się bowiem na siłę argumentów, by udowodnić, że Jan Paweł II nie był człowiekiem świętym, godnym szacunku i naśladowania. Chce się pokazać, że całe jego otoczenie było grzeszne i nieuczciwe. A jeśli tak – to on był za to wszystko odpowiedzialny! Bardzo często czyni się to z pozycji rzekomej troski o oczyszczenie Kościoła. Kardynał Ratzinger, Prefekt Kongregacji Doktryny Wiary, podkreślił, że, gdy do Watykanu zaczęły napływać pierwsze sygnały o pedofilii w Kościele, Jan Paweł II natychmiast zarządził, by oskarżenia te rozpatrywały nie tylko właściwe Kongregacje do spraw Biskupów czy Duchowieństwa, ale przede wszystkim, by zajęła się tym Kongregacja Doktryny Wiary, bo tego typu postępowanie jest nie tylko moralnym zgorszeniem, ale przede wszystkim przestępstwem w sensie prawnym. Rodzi się pytanie: dlaczego ci, co tak zajadle atakują Kościół o pedofilię, z równą starannością nie tropią pedofilii w środowiskach: dziennikarzy, nauczycieli, lekarzy, sędziów, prokuratorów, celebrytów, gdzie pedofilia, według badań socjologicznych, występuje częściej niż w Kościele. Nie o dobro Kościoła tu chodzi, ale by wystraszyć księży, że jeśli będą apostołować wśród dzieci i młodzieży, mogą się narazić na tego typu zarzuty. W ten sposób wyrządza się krzywdę Ojcu Świętemu i Kościołowi, a także Polsce, bo Jan Paweł II jest jednym z największych naszych rodaków! Wszyscy ci, którzy tak postępują, godzą w dobro Kościoła i w dobro nasze. Ich wysiłek pozostanie próżny, gdyż proces beatyfikacyjny, potwierdził świętość Jana Pawła II. Nie ma więc podstaw do tego, aby ją dzisiaj podważać.

Komu w takim razie miałoby zależeć na oczernianiu postaci papieża Polaka?
– Już wspomniałem wcześniej, że są ideologie, które za wszelką cenę zmierzają do laicyzacji życia społecznego. Mają ku temu także środki materialne (finanse) i inne (np. media). Ich pragnieniem jest marginalizacja życia religijnego, zepchnięcie ludzi wierzących na margines życia społecznego, dlatego wszystko, co wiąże się z wiarą w Boga, jest ośmieszane i wyszydzane. Jan Paweł II w książce Przekroczyć próg nadziei (Lublin 1994. s. 96), podkreślił, że w świecie występuje potężna i dobrze zorganizowana antyewangelizacja, która ma swoje środki i programy. Stara się ona przeciwstawiać dzisiejszej nowej ewangelizacji. Mówił o tym także w 1995 r. Jan Paweł II w Skoczowie: „Wbrew pozorom, praw sumienia trzeba bronić także dzisiaj. Pod hasłami tolerancji, w życiu publicznym i w środkach masowego przekazu szerzy się nieraz wielka, może coraz większa nietolerancja. Odczuwają to boleśnie ludzie wierzący. Zauważa się tendencje do spychania ich na margines życia społecznego, ośmiesza się i wyszydza to, co dla nich stanowi nieraz największą świętość. Te formy powracającej dyskryminacji budzą niepokój i muszą dawać wiele do myślenia”.

Czy nadal jest uprawomocnione mówienie o pokoleniu Jana Pawła II?
– My wszyscy jesteśmy pokoleniem św. Jana Pawła II. To z nami się spotykał, modlił się i do nas przemawiał. Można powiedzieć, że swoją obecnością nas wzbogacał. Na wielu z nas wywarł niezwykłe wrażenie i wpłynął także na nasze zachowania i społeczne postawy. Wspierał nas swoją modlitwą i życiem, które było na miarę świadectwa. Wstawiał się za nami nie tylko u Pana Boga, ale bronił nas także przed światem. Był często naszym głosem na forach światowych. Trudno sobie wyobrazić nasze życie bez jego obecności. Na pewno wyglądałoby ono inaczej pod względem religijno-moralnym i społecznym. Cieszymy się, że mamy w nim także orędownika u Pana Boga, gdyż wierzymy, że wstawia się za nami i za naszą Ojczyzną, będąc w niebie i nam hojną ręką błogosławi. Inna sprawa to, czy Jan Paweł II oddziałuje nadal na współczesne pokolenia młodzieży, która nie spotkała go w swoim życiu, być może jedynie o nim słyszała. Czy to pokolenie stanie się pokoleniem Jana Pawła II, zależy w dużej mierze od nas samych, od naszego świadectwa wiary, przykładu chrześcijańskiego życia, a także umiejętności prowadzenia dialogu zbawienia z młodzieżą.

Jaki element z nauczania papieża, zdaniem księdza profesora, jest obecnie szczególnie aktualny?
– Wielka księga dzieła jego życia ciągle nie została odczytana do końca, wciąż domaga się refleksji, modlitwy, lektury jego dokumentów i dzieł oraz przekładu ich na język naszych doświadczeń religijnych. Pilnym zadaniem jest potrzeba ugruntowania swojej wiary w Pana Boga, bo bez niej nasze życie nie ma ani korzenia, ani sensu. Przypominają mi się słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Błoniach w 1979 r. „Musicie być mocni, drodzy bracia i siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego!”. I na koniec wtedy dodał: „I dlatego (…) proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię „Polska”, raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością — taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na chrzcie świętym, — abyście nigdy nie zwątpili i nie znużyli się, i nie zniechęcili, — abyście nie podcinali sami tych korzeni, z których wyrastamy. Proszę was: — abyście mieli ufność nawet wbrew każdej swojej słabości, abyście szukali zawsze duchowej mocy u Tego, u którego tyle pokoleń ojców naszych i matek ją znajdowało, — abyście od Niego nigdy nie odstąpili, — abyście nigdy nie utracili tej wolności ducha, do której On „wyzwala” człowieka, — abyście nigdy nie wzgardzili tą Miłością, która jest „największa”, która się wyraziła przez Krzyż, a bez której życie ludzkie nie ma ani korzenia, ani sensu”.

Fot.: wikipedia.org
Inf.: malopolska.pl

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje