piątek, 3 kwietnia 2020 08:22

Koronawirus: Czasowe obniżenia stawek opłat czynszowych w Małopolsce. UMWM zdecydował

Autor Manuel Langer
Koronawirus: Czasowe obniżenia stawek opłat czynszowych w Małopolsce. UMWM zdecydował

W związku z sytuacją epidemiczną na terenie kraju związaną  z występowaniem zarażeń koronawirusem SARS-CoV-2 Zarząd Województwa  Małopolskiego przyjął założenia czasowego obniżenia stawki czynszowej netto z tytułu najmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących mienie  Województwa Małopolskiego.

Zarząd  Województwa Małopolskiego poważnie i odpowiedzialnie traktuje wszystkie  zagrożenia związane z epidemią. Dokładamy wszelkich starań, aby w jak  najszerszym zakresie wspierać wszystkich potrzebujących w tak trudnym  czasie. Do wszystkich wojewódzkich jednostek organizacyjnych oraz  wojewódzkich osób prawnych skierowaliśmy pisma rekomendujące pozytywne  rozpatrywanie wniosków najemców i dzierżawców, a do spółek wojewódzkich  lub z większościowym udziałem województwa małopolskiego pisma  z rekomendacją do udzielania najemcom i dzierżawcom ulg w czynszu - podkreśla wicemarszałek Tomasz Urynowicz.

Wnioski  wraz z odpowiednim uzasadnieniem należy kierować do podmiotów, z którym  zawarte są umowy. Z ulgi będą mogli skorzystać najemcy/dzierżawcy,  którzy nie dokonali redukcji zatrudnienia większej niż 10 % stanu sprzed  ogłoszenia stanu epidemii, a redukcja była wynikiem sytuacji  gospodarczej wynikającej z ogłoszenia stanu epidemii.

Zgodnie  z przyjętymi założeniami, możliwe będzie udzielenie, na czas 3 miesięcy,  90% obniżki stawki czynszu najemcom/dzierżawcom, którzy całkowicie  zawiesili działalność (przy czym nadal będą oni ponosili koszty  eksploatacyjne). Na tych samych zasadach udzielona zostanie obniżka  najemcom/dzierżawcom, którzy udokumentują całkowitą utratę płynności  finansowej rozumianej jako niemożność regulowania płatności w związku  z bieżącymi kosztami działalności.

Możliwe będzie także udzielenie  obniżki czynszu proporcjonalnie do spadku obrotów działalności  najemcy/dzierżawcy, który wykonuje działalność w ograniczonym zakresie.  Dane o sytuacji najemcy/dzierżawcy będą składane w formie oświadczeń pod  rygorem odpowiedzialności karnej – na tej podstawie będą podejmowane  decyzje o zwolnieniach czynszowych. Spółki z udziałem WM będą  podejmowały decyzje samodzielnie, jednakże w/w zasady będą im  proponowane do rozważenia.

Info/foto: UMWM

Małopolska - najnowsze informacje