środa, 25 marca 2020 22:33

Koronawirus. Przesunięte wybory w Białym Dunajcu i Niedźwiedziu [AKTUALIZACJA]

Autor Marzena Gitler
Koronawirus. Przesunięte wybory w Białym Dunajcu i Niedźwiedziu [AKTUALIZACJA]

Wojewoda Małopolski, w związku z ograniczeniami, wynikającymi z wprowadzonego przez Ministra Zdrowia zakazu przemieszczania się na terenie kraju, a także biorąc pod uwagę rekomendację Komisarza Wyborczego, podjął decyzję o przesunięciu daty głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Niedźwiedź oraz do Rady Gminy Biały Dunajec zaplanowanych na 29 marca.

25 marca 2020 r. Minister Zdrowia wprowadził zakaz dotyczący przemieszczania się osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za wyjątkiem przemieszczania się m.in. w celu: wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, wykonywania ochotniczo, w tym w ramach wolontariatu, świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19.

Zakaz ten obowiązuje do dnia 11 kwietnia 2020 r.

W związku z powyższym Wojewoda, jako organ decydujący o kalendarzu wyborczym w ww. wyborach uzupełniających postanowił przesunąć datę głosowania. Odbędzie się ono w pierwszym możliwym terminie nieobjętym zakazem, czyli w dniu 19 kwietnia 2020 r.

AKTUALIZACJA:

Dziś Urząd Wojewódzki w Krakowie zmienił wczorajsze zarządzenie dotyczące przesunięcia wyborów w Białym Dunajcu w związku z epidemią. Wybory nie zostaną przeozone bo są niepotrzebne. Zgłosił się tylko jeden kandydat.

Nawiązując do komunikatu w sprawie przesunięcia terminu głosowań przekazujemy, że wobec pozyskania informacji, iż Gminna Komisja Wyborcza w Białym Dunajcu zarejestrowała 1 kandydata na radnego, przesunięcie terminu głosowania nie jest konieczne. Jeżeli liczba zarejestrowanych kandydatów jest równa liczbie wybieranych radnych, na podstawie art. 380 Kodeksu wyborczego, w okręgu wyborczym głosowania nie przeprowadza się, a za wybranego na radnego uznaje się zarejestrowanego kandydata.
W związku z powyższym zmienia się zarządzenie w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Biały Dunajec.

inf. MUWwK, foto UM Sanok

Małopolska - najnowsze informacje