niedziela, 30 maja 2021 10:42

W Krakowie brakuje karetek do szczepienia chorych. Kilkaset osób na liście

Autor Marzena Gitler
W Krakowie brakuje karetek do szczepienia chorych. Kilkaset osób na liście

Kilkaset osób niepełnosprawnych w Krakowie czeka ciągle na możliwość zaszczepienia ich w miejscu zamieszkania. - Jedna karetka jest w stanie w ciągu dnia zaszczepić 6-7 osób dziennie. Na liście do zaszczepienia w miejscu zamieszkania oczekuje 700-800 osób – mówi Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia. Sytuację komplikuje brak szczepionek jednodawkowych Johnson&Johnson.

- Słabą stroną narodowego programu szczepień są mobilne punkty szczepień. Na terenie Krakowa umowę na prowadzenie takich punktów podpisało Krakowskie Pogotowie Ratunkowe - to są dwie karetki. Jedna karetka jest w stanie w ciągu dnia zaszczepić 6-7 osób dziennie. Na liście do zaszczepienia w miejscu zamieszkania oczekuje 700-800 osób – tłumaczyła dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK na posiedzeniu Komisji Zdrowia i Uzdrowiskowej Rady Miasta Krakowa.

Najlepsza sytuacja związana ze szczepieniami jest w Domach Pomocy Społecznej i Warsztatach Terapii Zajęciowej. Tu zaszczepiło się już ponad 80 procent mieszkańców DPS-ów i ponad 70 procent uczestników Warsztatów Terapii Zajciowej. Dramatycznie wygląda sytuacja osób w kryzysie bezdomności. Narodowy Program Szczepień nie określa zasad i możliwości przyjęcia szczepionki przez tę grupę społeczną.

- Podstawowy problem z osobami w kryzysie bezdomności mieliśmy na przestrzeni stycznia i lutego. Ta grupa objawiła się nam jako najbardziej dotknięta zakażeniami – mówił Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Radna Alicja Szczepańska zastanawiała się, czy miasto nie mogłoby dostarczyć szczepionki Johnson&Johnson do placówek dla osób w kryzysie bezdomności. Jednak, Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia  przypomniała, że miasto nie ma wpływu na wybór szczepionek. - Dostawami zarządza Agencja Rezerw Rządowych. Dostawa szczepionki Johnson&Johnson, która jest jednodawkowa nie jest przewidywana w najbliższym czasie - mówiła Kois-Żurek. - Można zapisać na szczepienia zainteresowane osoby w kryzysie bezdomności i w określonych dniach zorganizować szczepienia dla tej grupy w punktach szczepień masowych – zaproponowała dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia.

Radna Szczepańska dopytywała także o możliwość szczepienia w domach osób z niepełnosprawnościami, czy obłożnie chorych. Elżbieta Kois-Żurek, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia stwierdziła, że miasto zastanawia się nad zorganizowaniem mobilnych punktów szczepień ale, pozostaje kwestia współfinansowania ich przez wojewodę małopolskiego. - Moglibyśmy bardzo usprawnić proces szczepień w miejscu zamieszkania. Może udałoby nam się przeprowadzić szczepienia na terenie noclegowni, czy placówek dla osób w kryzysie bezdomności  - mówiła Elżbieta Kois-Żurek.

Maria Maciaszek z Fundacji Przystań Medyczna zwracała także uwagę na problem z przyjmowaniem osób bezdomnych do szpitali. – To co najbardziej nam doskwiera, to że nie zawsze możemy w sposób płynny przekazywać osoby w kryzysie bezdomności do szpitali przez SOR oraz izby przyjęć - mówiła Maciaszek. Jednak jak zauważono, nie jest to problem związany z pandemią a raczej systemowy. Przewodniczący Komisji Lech Kucharski podkreślał, że ta sprawa wymaga rozwiązania na wyższym szczeblu. – Problem ludzi bezdomnych powinien być zauważony w rozporządzeniach na szczeblu rządowym - mówił Lech Kucharski, który sam jest lekarzem i pracuje w krakowskim Szpitalu im. Żeromskiego.

Podsumowaniem dyskusji na komisji była propozycja radnej Anny Prokop-Staszeckiej, aby komisja przygotowała rezolucję do Ministerstwa Zdrowia, wzywającą, aby właściwe instytucje pomogły w sprawie szczepień szczepionką jednorazową.

foto: Fb. Straż Miejska Miasta Krakowa

Kraków

Kraków - najnowsze informacje