piątek, 25 grudnia 2020 07:29

Kraków. Jak pomóc kotom wolnożyjącym przetrwać zimę?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Jak pomóc kotom wolnożyjącym przetrwać zimę?

Krakowskie  Stowarzyszenie Obrony Zwierząt zwróciło się z apelem do zarządców i administratorów nieruchomości, a także mieszkańców Krakowa o pomoc dla kotów wolno żyjących, potrzebną szczególnie w najtrudniejszym okresie zimowym.

Apel Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

Krakowskie  Stowarzyszenie Obrony Zwierząt zwraca się z apelem do zarządców i administratorów nieruchomości, a także mieszkańców Krakowa o pomoc dla kotów wolno żyjących, potrzebną szczególnie w najtrudniejszym okresie zimowym.

Pamiętajmy,  że otwarcie chociażby jednego okna piwnicznego lub udostępnienie innego  odpowiedniego pomieszczenia może zapewnić kotom skuteczną ochronę przed  zimnem i mrozem oraz uratować ich życie. Zadbajmy także o to, aby miały one dostęp do wody i jedzenia. Nie ulegajmy przy tym mylnemu przekonaniu, że są to zwierzęta, które poradzą sobie zawsze i w każdych warunkach atmosferycznych, ponieważ nie ma to nic wspólnego z rzeczywistością, o czym przekonuje nas dobitnie m.in. coraz większa liczba zgłoszeń na ten temat od mieszkańców naszego miasta.

Warto  pamiętać również o tym, że koty zapobiegają ekspansji gryzoni, stanowiąc pożyteczny element ekosystemu miejskiego, a także o tym, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt stanowią one dobro ogólnonarodowe. Dlatego powinny mieć zapewnione warunki rozwoju i swobodnego bytowania oraz niezbędną opiekę.

Kierując  ten apel, chcemy jednocześnie podziękować tym mieszkańcom naszego miasta, którzy niezwykle ofiarnie i bez względu na okoliczności zawsze pomagają kotom wolno żyjącym.

Agnieszka Wypych, Prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Obrony Zwierząt

www.facebook.com/KrakowskieStowarzyszenieObronyZwierzat/
www.ksoz.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje