wtorek, 23 marca 2021 21:45

Dwa dźwigi, wyburzenia. Kraków będzie wydobyć dokumenty ze spalonego archiwum

Autor Marzena Gitler
Dwa dźwigi, wyburzenia. Kraków będzie wydobyć dokumenty ze spalonego archiwum

Dwa dźwigi, pszeszkoleni pracownicy, wyburzenia części stropu i ścian - Miasto wie już jak można bezpiecznie wydobyć dokumenty ze spalonego w lutym archiwum miejskiego.

Naukowcy z Katedry Konstrukcji Żelbetowych i Sprężonych Politechniki Krakowskiej przygotowali pierwszą część ekspertyzy technicznej, dotyczącej zabezpieczenia i usunięcia skutków katastrofy budowlanej wywołanej pożarem archiwum miejskiego.

Dokument zakłada rozbiórkę fragmentu pierwszego piętra hali nr 2, wraz z zabezpieczeniem dokumentacji archiwalnej. Ekspertyza dokładnie opisuje sposób zabezpieczenia stropodachu, a także wyburzenia najbardziej uszkodzonych elementów konstrukcyjnych. Według autorów, zaangażowane do prac powinny zostać dwa dźwigi, każdy o udźwigu, co najmniej 15 ton. Osoby zatrudnione do wykonania robót muszą zostać specjalnie zabezpieczone. Po wykonaniu zabezpieczenia i ocenie ryzyka, będzie można przystąpić do wyciągania dokumentacji, m.in. za pomocą podnośnika koszowego.

Przypomnijmy: wieczorem 6 lutego w dwóch halach archiwum Urzędu Miasta Krakowa doszło do wybuchu pożaru. Zaraz po uruchomieniu systemów alarmowych na miejscu pojawiły się zastępy straży pożarnej, które natychmiast przystąpiły do akcji gaśniczej.

Już w trakcie trwania działań ratunkowych Zarząd Inwestycji Miejskich w Krakowie podjął szereg działań, których celem było zabezpieczenie terenu oraz znajdującej się tam infrastruktury. Pierwszym krokiem było utwardzenie terenu i wykonanie na nim drogi tymczasowej. Następnie wygrodzono teren zagrożony, a także wykonano i zamontowano tymczasową bramę.

Po zakończeniu akcji gaśniczej zrealizowano też prace zabezpieczające infrastrukturę: zadaszona została stacja trafo w hali nr 1, wykonano schody zewnętrzne do hali nr 3 (nieobjętej pożarem). Za pomocą stempli wzmocniono też konstrukcję łącznika komunikacyjnego pomiędzy halami archiwum a budynkiem administracyjnym, a także wygrodzone zostały wejścia do uszkodzonych hal.

Na wniosek PINB, ZIM wyłonił wykonawcę kontroli stanu technicznego budynku administracyjnego archiwum, do którego dostała się woda podczas akcji gaśniczej. Miała ona na celu stwierdzenie, czy jest możliwe bezpieczne wejście do tego budynku. W kolejnym etapie, ZIM – również na podstawie decyzji PINB – zlecił wykonanie wielobranżowej ekspertyzy w zakresie możliwości użytkowania budynku administracyjnego, wraz ze wskazaniem niezbędnych robót budowlanych do przywrócenia pełnej funkcjonalności obiektu. To opracowanie jest w trakcie realizacji – jego ostateczny wynik poznamy w maju.

Zarząd Inwestycji Miejskich bierze też aktywny udział w spotkaniach zespołu powołanego przez prezydenta Krakowa Zarządzeniem nr 323/2021 w sprawie zabezpieczenia archiwaliów archiwum zakładowego Urzędu Miasta Krakowa, oraz określenia zasad postępowania z ocalałymi archiwaliami po zakończeniu akcji ratowniczo-gaśniczej. Przedstawiciele jednostki uczestniczą też w roboczych spotkaniach przedstawicieli miasta z firmami i ekspertami, których tematem są czynności konieczne do wydobycia dokumentów i rozbiórki hal.

inf. i foto: krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje