wtorek, 22 września 2020 15:03

Kraków. Jest umowa na opracowanie dokumentacji budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Kiedy powstanie?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Jest umowa na opracowanie dokumentacji budowy Trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej. Kiedy powstanie?

– Przed wykonawcą postawiliśmy jasne oczekiwania, co do solidnego skonsultowania z mieszkańcami rozwiązań, jakie zaprojektuje – mówi Mariusz Piątkowski, prezes spółki Trasa Łagiewnicka.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, w skład którego wchodzi wykonanie wielowariantowej koncepcji, przeprowadzenie konsultacji społecznych, przygotowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji dotyczących środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia dla dwóch zadań: budowy Trasy Zwierzynieckiej oraz budowy Trasy Pychowickiej (węzeł „Ofiar Katynia” – węzeł „Ruczaj”).

– Wykonawca zobowiązany będzie wykonać wariantową koncepcję podzieloną na dwa niezależne zadania wraz z wykonaniem badań geologicznych. Zadanie pierwsze obejmuje odcinek Trasy Pychowickiej od końca zakresu budowy Trasy Łagiewnickiej przy ul. Grota Roweckiego do ul. Księcia Józefa. Zadanie drugie obejmuje odcinek Trasy Zwierzynieckiej od ul. Księcia Józefa do ronda Ofiar Katynia – mówi Krzysztof Migdał, członek zarządu spółki Trasa Łagiewnicka SA.

– Wykonawca będzie miał obowiązek szczegółowego przeanalizowania przekroczenia Wisły w wariancie tunelowym oraz mostem – podkreśla Krzysztof Migdał.

Zarówno Trasa Zwierzyniecka jak i Trasa Pychowicka przygotowane do realizacji będą w formie dwóch jezdni po dwa pasy ruchu. W rejonie skrzyżowania Trasy Pychowickiej z ulicą Księcia Józefa planowane jest zlokalizowanie nowej pętli tramwajowo-autobusowej oraz parkingu Park & Ride i wykonanie odcinka pętli tramwajowej do pętli „Salwator”. W rozwiązaniach wariantowych analizowane będzie zarówno przekroczenie rzeki Wisły tunelem jak i obiektem mostowym, a także poprowadzenie linii tramwajowej wzdłuż poszczególnych fragmentów obu zadań.

Trasy Zwierzyniecka i Pychowicka – Moje Mapy Google
Orientacyjny przebieg Trasy Pychowickiej i Zwierzynieckiej

Trasa Zwierzyniecka i Trasa Pychowicka będą kontynuacją Trasy Łagiewnickiej. Ich zadaniem będzie zachęcenie kierujących do rezygnacji z przejazdu przez centrum miasta Krakowa i skorzystanie z szybkiego i bezkolizyjnego połączenia międzydzielnicowego. Zwiększenie płynności ruchu na trzeciej obwodnicy, przyczyni się do zmniejszenia ilości zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy.

Umowę o wartości 9 mln 688 tys. zł podpisano z konsorcjum firm MP Sp. z.o.o. Sp. K z Krakowa (lider konsorcjum) i Mosty Katowice Sp. z.o.o. (partner konsorcjum).

Zadanie ma zostać zrealizowane w ciągu 37 miesięcy od podpisania umowy, zaś opracowanie koncepcji i przeprowadzenie konsultacji ma nastąpić w ciągu 12 miesięcy od podpisania umowy.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje