wtorek, 1 listopada 2022 08:49

Kraków: Koniec problemów z wodą w Szpitali Jana Pawła II

Autor Tomasz Stępień
Kraków: Koniec problemów z wodą w Szpitali Jana Pawła II

– Badania próbek wody pobranych w dniu 29.10.2022 roku w Krakowskim  Szpitalu Specjalistycznym im. Jana Pawła II nie wykazały skażenia wody w wodociągu lokalnym Szpitala bakteriami z grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych w żadnym punkcie poboru próbek – informuje rof. dr hab. n.med. Grzegorz Gajos, Pełnomocnik Dyrektora Szpitala ds. Edukacji w Współpracy z Mediami

Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał w dniu 31.10.2022 o godzinie 13:12. pismo z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w którym stwierdzono, że jakość wody w zakresie badanych parametrów mikrobiologicznych tj.: liczby bakterii grupy coli, liczby Escherichia coli, paciorkowców kałowych, ogólnej liczby mikroorganizmów (22°C) – dot. wody zmieszanej oraz głębinowej spełnia wymagania określone dla wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 ze zm.).

Przypomnijmy, w dniu 27.10.2022 roku w godzinach popołudniowych Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II otrzymał decyzję nr 571/2022 z Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, stwierdzającą brak przydatności wody do spożycia. „Woda może być wykorzystywana tylko do spłukiwania toalet”. Decyzja została wydana na podstawie wyników badań, z których wynikało, że w zbiornikach wody zmieszanej (75% wody z MPWiK i 25% wody ze studni Szpitala) zaopatrujących Szpital w wodę, znajdowały  się bakterie z grupy coli w ilości 54jtk/100ml.

Natomiast diagnostyka laboratoryjna ww. próby wodny nie wykazała obecności Escherichia coli (wynik 0 jtk/100 ml wody) oraz Enterokoków kałowych (wynik 0 jtk/100 ml wody).

Szpital zgodnie z decyzją Sanepidu zapewnił zastępcze źródło wody do spożycia oraz do celów higienicznych. Woda dostarczana była w beczkowozach przez Wodociągi Miasta Kraków S.A. Szpital wprowadził również odpowiednie procedury utrzymywania czystości budynków i zapewnił bezpieczeństwo pacjentów.

Wypełniając decyzję Sanepidu, przystąpiono do przełączenia poboru wody z pominięciem zbiorników gromadzących wodę. Woda do szpitala jest obecnie dostarczana bezpośrednio do wodociągu lokalnego Szpitala od MPWiK.

Rozpoczęto gruntowne czyszczenie zbiorników wody zmieszanej.

W dniach 29.10.2022 roku pobrano - zgodnie z procedurą - kolejne próbki wody do jej badania. Otrzymano w godzinach przedpołudniowych 31.10.2022 roku wyniki, które nie wykazały skażenia wody w wodociągu lokalnym Szpitala bakteriami z grupy coli, Escherichia coli oraz paciorkowców kałowych w żadnym punkcie poboru próbek.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka