czwartek, 13 kwietnia 2023 13:28

Kraków. Kto zaprojektuje trzeci pas ruchu na obwodnicy? To inwestycja warta prawie 4 mln

Autor Marzena Gitler
Kraków. Kto zaprojektuje trzeci pas ruchu na obwodnicy? To inwestycja warta prawie 4 mln

GDDKiA  podpisała umowę na przygotowanie dokumentacji rozbudowy obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka (DK94). Za przygotowanie projektu odpowiadać  będzie firma IVIA.

Inwestycja zakłada  opracowanie warunków poszerzenia 2,5-kilometrowego odcinka dwujezdniowej obwodnicy Krakowa do trzech pasów i  dostosowania jej do parametrów drogi ekspresowej.

24 tys. pojazdów na dobę, a będzie więcej

Dwujezdniowy odcinek DK94, który GDDKiA chce poszerzyć o dodatkowy trzeci pas ruchu, ma ok. 2,5 km długości. Wykonawca, poza zaprojektowaniem dodatkowego pasa ruchu, będzie miał za zadanie opracowanie wariantów przebudowy tego odcinka w taki sposób, aby spełniał on parametry drogi ekspresowej. Dzięki temu w przyszłości droga stanie się fragmentem S52 - Północnej Obwodnicy Krakowa.

Rozbudowa tego odcinka jest potrzebna nie tylko ze względu na obecny już ruch. Badania prowadzone w latach 2020-2021 w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu wykazały, że tą drogą porusza się prawie 24 tys. pojazdów na dobę. Po udostępnieniu kierowcom budowanego odcinka S52, łączącego się z objętą dokumentacją trasą poprzez węzeł Modlnica, ta liczba z pewnością się zwiększy. Dzięki poszerzeniu o trzeci pas, droga będzie  bezpieczniejsza i pozwoli na płynny ruch pojazdów na Północnej Obwodnicy Krakowa.

Obliczą koszty i ocenią wpływ na środowisko

W  ramach STEŚ-R wykonawca opracuje dokumentację, wskazującą na możliwości techniczne przebudowy drogi krajowej do standardów drogi ekspresowej, rozbudowy o dodatkowy  pas i przebudowy węzła Modlniczka. Analizie podlegać będą też szacowane koszty takiej inwestycji. Przygotowując dokumentację, wykonawca będzie również oceniał oddziaływanie nowej drogi na środowisko.

Projekt będzie ale... za trzy lata

Wartość  podpisanej umowy to 3 751 500 zł. Za przygotowanie projektu odpowiadać  będzie firma IVIA. Zadaniem wykonawcy będzie przygotowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) dla rozbudowy odcinka obwodnicy Krakowa, który obecnie stanowi fragment DK94 i połączenie autostrady A4 z tzw. trasą olkuską (DK94). Wykonawca, po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, przeprowadzi również badania geologiczne podłoża gruntowego. Na przeprowadzenie tych prac ma 3 lata.

inf. i fot. GDDKiA

Kraków

Kraków - najnowsze informacje