wtorek, 26 maja 2020 09:46

Kraków. Ruszył nabór wniosków o stypendia na działania twórcze i artystyczne

Autor Katarzyna Domagała
Kraków. Ruszył nabór wniosków o stypendia na działania twórcze i artystyczne

Krakowscy twórcy i artyści oraz osoby zajmujące się upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami mogą starać się o stypendia w ramach pakietu działań wspierających sektor kultury i twórców „Kultura odporna”. Właśnie rozpoczął się nabór wniosków.

W związku rozszerzaniem się i skutkami pandemii COVID-19, która mocno dotknęła także obszar kultury, Kraków przygotował i wdraża pakiet działań wspierających „Kultura odporna” – w tym między innymi stypendia na działania twórcze i artystyczne.

Wniosek o stypendium powinien zawierać  informacje na temat planowanego zamierzenia i jego ram czasowych, opis dotychczasowego dorobku twórczego, a także dane kontaktowe wnioskodawcy i oświadczenie do celów podatkowych. Do wniosku można dołączyć także rekomendację związku twórczego. Kwota stypendium wynosi 2 500 zł brutto miesięcznie.

Wnioski można składać osobiście lub drogą pocztową do 31 maja lub 31 sierpnia. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Źródło: UMK

Małopolska - najnowsze informacje