niedziela, 30 maja 2021 11:05

Kraków. Praktyki tylko dla zaszczepionych studentów. RPO pyta AGH o podstawę prawną

Autor Marzena Gitler
Kraków. Praktyki tylko dla zaszczepionych studentów. RPO pyta AGH o podstawę prawną

Rzecznik Praw Obywatelskich zajmuje się sprawą kontrowersyjnej decyzji władz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, które poinformowały, że praktyki studenckie mogą odbywać się tylko dla zaszczepionych studentów.

Studenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie będą musieli okazać zaświadczenie o zaszczepieniu przeciw COVID-19. Taką decyzję podjęły władze Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Do tegorocznych praktyk mają być dopuszczone tylko ci studenci, którzy przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu się co najmniej jedną dawką.

Studenci zwrócili się do Rzecznika Praw Obywatelskich, który podjął w tej sprawie interwencję. Rzecznik pyta o zapowiedzi monitorowania przez uczelnię danych dotyczących zdrowia, w postaci danych o zaszczepieniu i na ich podstawie objęcie osób niezaszczepionych, a więc narażonych na zakażenie, systemem specjalnej ochrony. "Nie da się tego wprowadzić bez uzyskania informacji, kto został zaszczepiony, co jest równoznaczne z przetwarzaniem danych dotyczących zdrowia" - zauważa rzecznik.

Drugi wniosek dotyczy odbywania praktyk studenckich w AGH jedynie przez zaszczepionych studentów. Władze Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska poinformowały, że do praktyk w tym roku akademickim zostaną dopuszczone tylko osoby, które przedstawią zaświadczenie o zaszczepieniu się co najmniej jedną dawką.

Rzecznik zwrócił się o wyjaśnienia do rektora AGH prof. dr. hab. inż. Jerzego Lisa. "Chodzi zwłaszcza o podanie, na jakiej podstawie uczelnia zamierza gromadzić dane studentów i pracowników dotyczące faktu zaszczepienia się" - informuje rzecznik.

Warto dodać, że AGH została uwzględniona w programie szczepień w zakładach pracy organizowanym przez Ministerstwo Zdrowia. Uczelnia otrzymała zapewnienie o dostawie szczepionki Pfizer.

Szczepienia prowadzone będą w dniach 7–20 czerwca 2021 r. w budynku S-2 („Krakus”, ul. Reymonta 15) codziennie: w godz. 8.00–20.00 w dni robocze oraz w godz. 9.00–16.00 w soboty i niedziele. AGH zapowiada, że chce być „uczelnią bezpieczną” i od 1 października 2021 r. przywrócić normalny tryb funkcjonowania.

fot: Andrzej Otrębski, CC BY-SA 4.0 Wikimedia Commons

Kraków

Kraków - najnowsze informacje