środa, 14 kwietnia 2021 15:39

Kraków. "Gigantyczny układ drogowy przetnie całe pole wzlotów". Czy rozbudowa Życzkowskiego zagrozi zabytkowemu lotnisku?

Autor Marzena Gitler
Kraków. "Gigantyczny układ drogowy przetnie całe pole wzlotów". Czy rozbudowa Życzkowskiego zagrozi zabytkowemu lotnisku?

Miasto zapowiada rozbudowę ul. Michała Życzkowskiego. Wątpliwości do tej inwestycji zgłasza jednak Wojewódzki Konserwator Zabytków, który wydał negatywną opinię na temat opracowanego przez Zarząd Dróg Urzędu Miasta Krakowa projektu.  

W ostatnich latach rejon parku Lotników Polskich od strony ul. Życzkowskiego znacznie się rozbudował. Oprócz istniejących tam m.in. budynków Politechniki Krakowskiej pojawiły się nowe bloki mieszkalne i biurowce. Miasto mając na uwadze poprawę komfortu zarówno mieszkańców, jak i osób korzystających z tej drogi w codziennych dojazdach do pracy postanowiło przedłużyć ul. Życzkowskiego. Rozwiązanie to pozwoli na skierowanie linii autobusowych tą ulicą, ale inwestycja stoi wciąż pod znakiem zapytania ze względu na wpisanie terenu dawnego lotniska wraz z pasem startowym do rejestru zabytków. To stworzyło też przeszkodę do budowy w Parku Lotników drogi dojazdowej do planowanego tam Małopolskiego Centrum Nauki Cogiteon, której inwestorem jest Małopolska. Jednym z sześciu wariantów połączenia drogowego do Cogiteonu jest właśnie droga od ul. Życzkowskiego.

Najpierw rozbudowa, potem nawet autobus

Jak zapowiada miasto nowy odcinek ul. Życzkowskiego zgodnie z przyjętymi założeniami ma być poprowadzony do ul. Izydora Stella-Sawickiego. Takie rozwiązanie ma nie tylko poprawić się dojazd do budynków i biurowców, ale stworzy warunki do spełnienia postulatu okolicznych mieszkańców – uruchomienia linii autobusowej na ul. Życzkowskiego.

Zaplanowana inwestycja ma poprawić również obsługę komunikacyjną w rejonie ul. Stanisława Skarżyńskiego, a nowy układ drogowy ułatwić dostęp mieszkańców pobliskich osiedli do terenów rekreacyjnych oraz sieci ścieżek rowerowych. W przyszłości ma powstać tam infrastruktura dla pieszych oraz dla rowerzystów.

Kiedy ruszy rozbudowa Życzkowskiego?

Pod koniec 2019 roku została podpisana umowa na opracowanie odpowiedniej dokumentacji projektowej dla rozbudowy ul. Życzkowskiego. Docelowe rozwiązanie projektant przedstawi w III kwartale tego roku. Prace budowlane mają się rozpocząć, zgodnie z założeniami, w  2022 r.

Inwestycja ma też drugi, ważny z punktu widzenia miasta cel – poprawę dostępności terenów rekreacyjnych i infrastruktury rowerowej dla mieszkańców osiedli zlokalizowanych wzdłuż ul. Stella-Sawickiego. Wzdłuż nowej ulicy pojawi się bowiem droga dla rowerów, która połączona zostanie z istniejącą siecią ścieżek rowerowych.

ZDMK Życzkowskiego Kraków lotnisko
Projekt rozbudowy ul. Życzkowskiego /grafika krakow.pl

"Inwestycja przetnie zabytkowe pole wzlotów"

W trakcie prac nad tym rozwiązaniem teren dawnego lotniska wraz z pasem startowym został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych, co skomplikowało sprawę. Jak argumentuje miasto głównym celem realizacji inwestycji przez gminę pozostaje poprawa ruchu w rejonie ul. Życzkowskiego i Skarżyńskiego. Pozwoli na skierowania linii autobusowych do obsługi ul. Życzkowskiego oraz rozwiąże problem blokowania pętli autobusowej w rejonie osiedla Akademickiego Politechniki Krakowskiej. Niezależnie od tego w granicach wyznaczonych celem inwestycji miasto jest otwarte na argumenty służb konserwatorskich - zapewniają urzędnicy.

Jak wyjaśnia Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, sama ul. Życzkowskiego nie jest objęta ochroną konserwatorską. Do rejestru zabytków wpisany jest jedynie pas startowy dawnego lotniska. - W styczniu br Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał decyzję o wpisie do rejestru  zabytków pola wzlotów przy zachodniej części pasa startowego (teren od al. Bora Komorowskiego do Stella Sawickiego i wewnętrznej drogi  budowlanej, prostopadłej do Życzkowskiego) - przypomina Magdalena Miszczyk,
Rzecznik Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie. Podkreśla też, że decyzja nie jest prawomocna, bo obie strony wniosły odwołania, które aktualnie są rozpatrywane przez Ministra Kultury. - Niestety za rozbudową ul. Życzkowskiego kryje się budowa gigantycznego układu drogowego, przecinającego całe pole wzlotów z drogą dwupasmową równoległą do pasa startowego, rondami i skrzyżowaniami - tłumaczy zastrzeżenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Magdalena Miszczyk. - Drogi mają zapewnić dojazd do Cogiteonu, połączyć al. Jana Pawła z ul. Skarżyńskiego i Stella Sawickiego. Na odcinku niecałego kilometra ma jeździć autobus. Realizacja inwestycji doprowadzi do uzbrojenia zachodniej części lotniska i umożliwi jego zabudowę.

Konserwator chce alternatywnego dojazdu do Cogiteonu

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie negatywnie zaopiniował projekt opracowany przez Zarząd Dróg UMK, ale dopuścił połączenie ul. Życzkowskiego z ul. Stella Sawickiego na odcinku przebiegającym wzdłuż dawnej drogi budowlanej, poniżej pasa startowego.  

- Rozmowy w sprawie planowanej inwestycji trwają ponad rok. Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał zalecenia dotyczące przede wszystkim alternatywnego dojazdu do  Cogiteonu - podkreśla rzecznik.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje