środa, 29 lipca 2020 12:20

Kraków. Ruszyły pierwsze prace przy budowie nowej szybkiej linii tramwajowej

Autor Marzena Gitler
Kraków. Ruszyły pierwsze prace przy budowie nowej szybkiej linii tramwajowej

Trwają prace mające na celu przygotowanie terenu pod roboty zasadnicze związane z budową linii Krakowskiego Szybkiego Tramwaju do Górki Narodowej.

Obszar objęty zezwoleniem na realizację inwestycji drogowej czyszczony jest z elementów infrastruktury, usuwana jest roślinność kolidującą z przebiegiem inwestycji. Od 27 lipca obowiązuje zakaz parkowania przy ul. Nad Sudołem w ograniczonym zakresie.

Wykonawca demontuje ekrany akustyczne, bannery reklamowe i inne elementy infrastruktury. Zgodnie z wydaną decyzją ZRID, usuwana jest też roślinność kolidująca z przebiegiem inwestycji. W ramach prac wyciętych zostanie 3477 sztuk drzew liściastych oraz iglastych.

– Wycinkę ograniczono do niezbędnego minimum: usuwana jest jedynie zieleń kolidującą z projektowanym układem drogowym i tramwajowym, parkingami P+R, a także z sieciami podziemnymi, które niekiedy oddalone są od linii przebiegu tramwaju. Co ważne, przed wycinką wszystkie drzewa zostały zinwentaryzowane przez ornitologów pod kątem gniazdowania ptaków – wycinane są jedynie te sztuki, które mogą być wycięte zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prace prowadzone są pod nadzorem ornitologicznym – podkreśla Łukasz Szewczyk, dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie.

W zamian za usunięte drzewa, nasadzona zostanie taka sama liczna drzew. Taki warunek został zapisany w decyzji środowiskowej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

– Warto podkreślić, że mimo rozbudowanej infrastruktury tego przedsięwzięcia, aż 2680 sztuk drzew zostanie nasadzonych w granicach inwestycji – zaznacza Szewczyk.

Pozostałe drzewa – 797 sztuk – zostaną posadzone na działkach należących do Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zarząd Zieleni Miejskiej. Będą to przede wszystkim gatunki rodzime – dęby, lipy, klony graby czy sosny o obwodzie pnia na wysokości 100 cm wynoszącym 14-16 cm.

Przypominamy też, że od poniedziałku 27 lipca do odwołania wprowadzony został zakaz parkowania przy ul. Nad Sudołem – na odcinku od numeru 22 do ul. Pleszowskiej. Zakaz obowiązuje jedynie w godzinach od 7.00 do 18.00.

inf. krakow.pl

Kraków

Kraków - najnowsze informacje